test

lørdag 27. desember 2008

Årets slektsforskerbragd

Ved årets slutt passer det å gjøre et tilbakeblikk på året som har gått. Det har vært nok et meget bra år for slektsforskerne i Norge. I 2007 fikk vi de skannede kirkebøkene tilgjengelig på internett som må ansees som en milepel for slektsforskere. I år har konkurransen vært litt jevnere når det gjelder å kåre årets bragd. Noen vil kanskje hevde at de nye søkemulighetene på Digitalarkivet hvor man kan søke i alle databasene på en gang er det største fremskrittet. Et annet meget positivt tilbud som kom i 2008 er 1925 folketellingen for Trondhjem på CD.

Men den aller største slektsforskerbragden i 2008 er det Høgskulen i Volda som står for ved gjennomføringen av første del av et kompetansegivende studie i slektsforskning. 27 kandidater deltok i studiet hvorav 21 tok eksamen og alle bestod. To av drivkreftene bak dette studietilbudet er Arnfinn Kjelland, Høgskulen i Volda og Knut Bryn, DIS-Norge.

Våren 2009 er det planlagt å gjennomføre både første og andre del av dette studiet.

søndag 21. desember 2008

Glædelig Jul !

Under flytting så finner man gjerne ting som har gått i glemmeboken. Denne gangen dukket det opp en del eldre brev og julekort. Det som er avbildet er datert julaften 1918 og er skrevet av en av anene til fruen. Så det å sende julekort har nok vært en tradisjon i mange år. Det spørs om denne tradisjonen med håndskrevne kort i posten står like sterkt i årene som kommer. Forskjellige elektroniske varianter er i frammarsj og tar mer og mer over om vi liker det eller ikke.


Sender dere alle gode ønsker for Julen og det kommende Aar!


tirsdag 25. november 2008

1 År

Det er nå gått et år siden denne bloggen så dagens lys. På den tiden hadde DISchat damene
allerede startet opp med sine slektsblogger og de er i aller høyeste grad fortsatt meget aktive. Det var vel LivS som var pioneren blant slektsbloggerne i Norge dersom vi ikke regner slekt.no som en blogg. Vi DISchat gutta var litt trege i starten, men i løpet av det siste året har følgene startet opp
Nå har jeg ganske sikkert ikke klart å få med meg alle slektsbloggene for det dukker stadig opp nye. Et kjennetegn for de aller fleste slektsbloggerne er at de også er meget aktive på DISchat. Og aktiviteten er høy for tiden. I løpet av de siste 4 dagene har 10 av disse bloggene blitt oppdatert og den mest aktive av de alle er TorillJ med daglige innlegg i sin DIS-Norge lederblogg.

Det er et rikt mangfold i bloggene og mange av oss har nok laget våre rutiner på hvordan vi følger med på de andre bloggene. Om det kommer like mange nye blogger i løpet av det neste året tviler jeg litt på, men noen flere håper jeg det blir. I alle fall regner jeg med at vi enda ikke har sett toppen av aktivitet blant slektsbloggere i Norge. Kanskje klarer vi å arrangere en liten vennlig lokal slektsblogger konkurranse i løpet av det kommende året. Det gjør seg med litt variasjon.

lørdag 15. november 2008

12 000+ Slektsforskere

Den 10. november hadde 12 000 slektsforskere registrert seg i DIS-Norges Slektsforskerbasen. Dette er en gratistjeneste hvor slektsforskere kan registrere de geografiske områdene de driver slektsforskning og på den måten også finne andre som arbeider med de samme geografiske områdene som en selv. Dette flotte verktøyet er sjelden omtalt i de mange slektsforsker fora og har hatt en litt anonym tilværelse. Men til tross for dette er Slektsforskerbasen meget populær og nå har over 12 000 slektsforskere funnet veien dit og registrert seg. Dette er ca. 50 % flere enn antall medlemmer i landets største slektsforskerforening.

Et annet særpreg med Slektsforskerbasen er at tilstrømmingen av nye personer som registrer seg er meget stabil med ca. 2 000 i året. Om dette antallet vil holde seg i fremtiden og representere en jevn tilstrømming av antall personer som begynner med slektsforskning eller om det vil flate ut er det for tidlig å si noe om.

Sender en stor takk til Torleif Haugødegård som startet opp denne tjenesten og til de i DIS-Norge som drifter Slektsforskerbasen i dag på en utmerket måte til glede for veldig mange slektsforskere.

lørdag 1. november 2008

Hele Norge på CD-ROM

Stabelen med CD'er har vokst og tiden er kommet for en liten opprydding. Planen er å legge disse CD'ene inn på PC'en og på back up da selv CD'er tar plass når det blir mange nok. På de fleste CD'ene ligger det gamle familie bilder, men den som er avbildet dukket også opp. Dette var en CD som ble kjøpt for 10 år siden og var et stort framskritt på den tiden sammenlignet med papirutgaven av alle landets telefonkataloger. I tillegg kunne man søke i alle dataene. Lastet CD'en inn på PC'en og sannelig fungerte søkemotoren også idag. Men er dette noe å samle på da? Nei, disse dataene har kanskje ikke så stor verdi i dag, men om 10-20 år så kan dette bli en viktig kilde for slektsforskere. Tenk om vi hadde like lett tilgang til flere årganger av alle Norges telefonkataloger i det 20. århundre.

mandag 20. oktober 2008

Uheldig eller unøyaktig?

For et par uker siden kjøpte jeg boka "Slektsgranskerens guide til Utvandringen 1825-1930" av Liv Marit Haakenstad. Dette er ei bok som naturlig nok legger mest vekt på utvandringen til Amerika, men den dekker også andre områder som New Zealand. På side 124 og 125 er det et kapittel om Australia og New Zealand. Der står det følgene om New Zealand:

New Zealand ble britisk koloni fra 1840. Det ble funnet gull her i 1860 årene. Det første skipet fra Norge var Bergenseren, som reiste fra Bergen 13. mai 1865 med kaptein Wesenberg. Skipet ankom New Zealand 12. november1865. (Semmingsen 1950:296-325) Samme år seilte Lindsay med kaptein Berg fra Fredrikstad. (Ship Lindsay 2008) Skipet ankom Lyttleton 26. juni 1865. (Norway-Heritage 2008) De som reiste før 1872, dro om Hamburg. 31. mai 1872 gikk Høvding direkte fra Norge til New Zealand, og ankom 15. september samme år.
Det norske settlementene på New Zealand var i Norsewood og Manawatu. (Nedrebø 2000) En større gruppe fra Odal skal ha slått seg ned i New Zealand høsten 1870.
Det var to agenter som begynte å annonsere for Australia og New Zealand i 1870-årene, Blichfeldt & Co. og Gunnestad & Co.

Dette avsnittet inneholder en del unøyaktigheter. Det er i beste fall ganske interessant at skipene Bergenseren og Lindsay brakte emigranter til New Zealand. Riktig nok er disse skipene nevnt på nettsidene til Norway-Heritage, men uten referanse til at de også brakte emigranter. Det som er kjent er at Lindsay fraktet tømmer til New Zealand i 1864 og 1866.

Gruppen fra Odalen som reiste fra Norge i 1870 dro via England. Gruppen var ikke særlig stor i forhold til de som dro med Høvding i 1872 og 1873. Det blir derfor galt å påstå at de som reiste før 1872, dro om Hamburg. Men det er riktig at det foregikk en del utvandring via Hamburg, spesielt etter 1872. Gruppen fra Odalen ankom New Zealand i 1871 og ikke høsten 1870 som nevnt i boka.

Savner også at Høvdings tur direkte fra Norge til New Zealand i 1873 ikke er nevnt. De to seilingene til Høvding med emigranter er meget sentrale når det gjelder norsk utvandring til New Zealand.

Det kan virke som om man har tatt med opplysninger i boka uten at de er sjekket. Dette er ikke god praksis for slektsforskere. Mine kommentarer er basert på gjennomgang av kun et lite kapittel og er forhåpentligvis ikke representative for boka. Jeg håper det for boka gir intrykk av å være svært omfattende.

tirsdag 14. oktober 2008

Rosinen i pølsa for de fleste

I gårdagens utgave av Stavanger Aftenblad var det en to siders artikkel med overskriften "Menneskene er i bevegelse". Dette var en artikkel om en utstilling på Utvandrersenteret i Stavanger som så på parallellene mellom norsk utvandring til Amerika og den innvandring som har skjedd i Norge de siste tiårene. En gruppe med innvandrere fra Eritrea var på besøk på utstillingen. Det ga perspektiver å se norske innvandrede på vei mot et annet land og de ser klare paralleller med sin egen situasjon.

Artikkelen nevner også at det kommer en rekke begivenheter om emigrasjon i oktober og nevner bl.a.

”25. oktober: Denne lørdagen byr på rosinen i pølsa for de fleste:

Kulturhuset på Sølvberget åpner for Slektsgranskerdagen 2008, i samarbeid mellom DIS-Rogaland (Databehandling i slektsforskning) og Biblioteket.

Her får du sjansen til å sjekke mange sider ved temaet slektsgranskning.

Det blir eget slektstorg i Kulturhuset, du får innsyn i slektsgranskning på Internett, med DIStreff-databasen for slektsgranskere.


Dataregistrering av kildemateriell, slektstrær og møte med historie- og ættesogelag står også på programmet.

Historiker Per Inge Bø skal presentere prosjektet ”Migrasjon Rogaland” en paraplyorganisasjon felles løft fra Utvandrersenteret, Universitetet og andre organisasjoner og institusjoner.

Den siste boka til forfatteren John Hollen er en egen begivenhet i disse utvandrertider. Hollen forteller om den nokså ukjente utvandringen fra Norge, via Nederland og til Amerika, allerede på 1600-1700 tallet.

Sons of Norway, ved Leiv Ericsson Lodge, er aktivt med som arrangør av Slektsforskerdagen.”

Ingen tvil om at Slektsforskerdagen har etablert seg som et betydelig arrangement. Med et felles tema for alle arrangementene rundt om i landet oppnår man ekstra publisitet om dagen.

søndag 28. september 2008

Genetisk genealogi

Har du enda ikke startet opp med genetisk genealogi. Da er det snart på tide å ta fatt. Dette er en form for slektsforskning som er i stadig utvikling og det strømmer på med ny informasjon. Dick Eastman er som vanlig på farten og denne gangen har han interjvuet Blaine Bettinger som skriver bloggen The Genetic Genealogist. Lurer du på hva dette er for noe får du mer informasjon ved å se Roots Television videoen nedenfor.fredag 26. september 2008

Hvor komplett er anetavla?

Årsaken til at man driver med slektsforskning er nok mer komplisert enn å kunne telle generasjoner i en anetavle. Men siden en avtavle har en meget bestemt struktur med dobling av antall personer i hver generasjon man går bakover i tid kan man gjøre enkelte former for slektsforskning lett målbar. En sjekk på dette for mine barn viste at de har 6 generasjoner fulltallig. I den syvende generasjon mangler 8 personer for å få en full anerekke på 128 personer. Det er nok meget mulig det syvende generasjon aldri blir fulltallig, men jeg har ikke tenkt å gi opp enda. Er det noen som har 7 generasjoner eller mer fulltallig?

onsdag 17. september 2008

"I Heart Your Blog" Award

I en kommentar til notisen "Slektsnavns geografiske utbredelse" skrev Colleen en hyggelige hilsen til min blogg. Hun nevnte at i hennes blogg The Oracle of OMcHodoy hadde hun listet opp min blogg sammen med seks andre. Etter å ha sjekket nærmere ser jeg at dette er en form for kjedebrev som jeg vanligvis ikke er så begeistret for, men siden det går på slektsblogger får vi gjøre et unntak. Kanskje finner du en blogg som er ny for deg.

Reglene er følgende:


1. The winner can put the logo on his/her blog

2. Link to the person who gave you the award

3. Nominate at least 7 other blogs

4. Put links to those blogs on yours

5. Leave a message on the blogs that you’ve nominated.

Ja, det er mye deltakelse i Genea-Bloggers Group Games kan føre til for uten denne konkurransen hadde ikke Colleen blitt oppmerksom på min blogg. Det er kun et par personer som leser den.

Punktene 1, 2, 4 og 5 ovenfor er greie. Utfordring blir å velge 7 andre blogger da det er veldig mange jeg kan tenke meg å ta med. Med ønske om å dekke en stor geografisk spredning og forskjellige tema innen slektsforskning falt valget på følgene blogger blant mine mange favoritter:

1. Min digitale verden Dette er den lune bloggen fra Liv som har slektsforskning både som hobby og levebrød.

2. Bjarte's blogg En frisk blogg fra en av DIS-Norges yngste medlemmer.

3. Dienekes' Anthropology Blog
Alltid oppdatert på det siste innen forskning om genetisk genealogi.

4. The Genetic Genealogist Bloggen som presenterer genetisk genealogi på en forståelig måte.

5. Anglo-Celtic Connections Bloggen som også inneholder en god blanding av slektsforskning og genetisk genealogi tema som jeg liker.

6. Genea-Musings
Mega slektsbloggeren som dekker det meste.

7. Yarra Plenty Genealogy
Det er få slektsblogger i Australia/NZ, men denne hjelper meg å følge med på hva som skjer.

8. Sannes - En blogg om Släktsforskning Vår svenske DIS-Norges venn som hjelper oss med slektsforskning i Sverige.

9. Anna-Karin's Genealogical Blog Svenske slektsblogger som også har sin egen slektspodcast.

Nå ble dette litt flere enn 7, men så ble den geografiske spreningen bra med Australia, Canada, Norge, Sverige og USA representert.

tirsdag 16. september 2008

Mine 10 favoritter fra bokhylla

Vi har vel alle våre favoritter stående i bokhylla klare for oppslag eller litt lesing i blant. Her er noen av mine favoritter i litt tilfeldig rekkefølge, men den mest slitte er nok boka som står øverst. Noen begynner å bli utgått på dato og nyere versjoner foreligger så det er vel tid for litt oppdatering.

- Herred, prestegjeld og sogn i Norge … med forandringene gjennom tidene, av Norunn Klettum

- Et register over slekter som er i privatarkivene i Riksarkivet/Statsarkivet Oslo, av Norunn Klettum

- Norsk historisk leksikon, av Rolf Fladby, Steinar Imsen og Harald Winge

- Norsk historisk atlas, av Rolf M. Hagen, Knut Johannesen, Liv Marthinsen, Egil Mikkelsen, Harald F. Skram og Anne-Hilde Nagel

- Ordbok for slektsforskere, av Terje A Tetmo

- Våre røtter, av Nils Johan Stoa og Per-Øivind Sandberg

- Trykte kjelder til Norsk lokalhistorie, av Frode Fyllingsnes

- New Zealand Beginner’s Guide to Family History Research, av Anne Bromell

- Tracing Family History in New Zealand, av Anne Bromell

- Evas sju døtre – En fortelling om våre genetiske formødre, av Bryan Sykes

- Blood of the Isles, av Bryan Sykes

Det ble visst 11 bøker, du får ta en som bonus.

torsdag 4. september 2008

Slektsnavns geografiske utbredelse

Nå har svært mange engelskspråklige slektsblogger skrevet om den nye nettsiden publicprofiler/worldnames. Så nå er det vel min tur. Grunnen til at jeg har ventet litt er at nettsiden ikke har vært tilgjengelig før de siste dagene slik at jeg ikke har kunnet teste den ut før nå. Men nettsiden er nok fortsatt på beta stadiet da noen av resultatene virker litt lite toverdige.

På denne nettsiden kan du få en indikasjon over navns utbredelse i 26 land. De fleste er Vest Europeiske samt Nord Amerika, Australia, New Zealand og noen andre land. Basen inneholder 300 millioner navn som skal være representative for en befolkning på ca. 1 milliard. Det er 8 millioner unike etternavn i databasen.

Resultatet av en test på mitt eget etternavn, dvs. jeg måtte erstatte ø med o, vises i figuren. Resultatet for Norge var i samsvar med tidligere studier jeg har foretatt ved å benytte meg av folketellingene på Digitalarkivet. Siden ca. halvparten av landets befolkning dro til Nord Amerika så kan man kanskje i noen tilfeller også få en ledetråd på hvor man skal lete der, men her finnes det sikkert også mange andre muligheter.

Det er nok et stykke igjen før dette blir et viktig verktøy for slektsforskere, men det kan være kjekt å ha. Hvorfor ikke teste det ut med "dine" navn, kanskje blir du overrasket!

tirsdag 26. august 2008

Foreningers fornyelse eller sakte død

Som dere sikkert har registrert for lenge siden er Dick Eastman sin blogg en av mine favoritter. Spesielt er dette tilfelle når han deler sin lange erfaring med å reise rundt på slektsforsker konferanser og lignende. I går tok han for seg følgende "fakta":

Fact #1: Genealogy is more popular today than ever before. It is the second or third or fourth most popular topic on the Web, depending upon whose sources you care to cite.

Fact #2: Attendance at all genealogy venues is down. The average attendance at genealogy conferences is declining. (Note that I wrote "average." There are some notable exceptions.) Membership in genealogy societies is also declining. Finally, the number of visitors to most major genealogy libraries reportedly is declining.

Han vuderer disse "fakta" opp mot god foreningsdrift og skriver blant annet:

First of all, genealogy societies need to grow in order to succeed. To be sure, some societies have existed for years with a more or less stable number of members, or even with declining membership numbers. However, the societies that seem to succeed in producing new services and publications are those that are growing. Constant growth means new people joining with new ideas and invigorated interest levels. Newcomers soon gain experience and then become the "movers and shakers" within the genealogy community. Those who have been around for a number of years, conversing with the same people time after time, tend to settle in and enjoy the social aspects of the local society, but they do not strike out with new ideas and new energy levels. The genealogy societies with declining memberships rarely produce new and innovative products and services.

Dette er en artikkel som bør leses av alle som er opptatt av god foreningsdrift.

Jeg har siden vi arrangerte den første lokale Slektforskerdag i Rogaland vært opptatt av å få arrangert årlige Slektsforskerdager i alle landets fylker. Dette har DIS-Norge i meget stor grad lykkes med. Men tiden er nå kanskje moden for en forandring. Hva med Slektsforskerdag annet hvert år og at lokallagene deltar på nye arenaer de andre årene? Det er i alle fall i
ngen tvil om at fornyelse er meget viktig.

fredag 22. august 2008

My Genea-Bloggers Group Games Last Lap

The games end tomorrow so it is time to summarise. The first lap went well and I managed to do some of the activities that have been postponed for a long time. The following week, priority was given to good friends from our time at Borneo in Malaysia in the mid 1980. We manage to meet almost yearly.

Earlier this week I was able to complete some "Reach Out & Perform Genealogical Acts of Kindness" activities. Joined five other genealogy blog network
s on Facebook Blog Networks.

Also completed the activity to assist another researcher with a research request. As a member of the Genealogy Society of Norway-DIS I assist new members to get started. This is an activity that I also would do without participating in these games.

The last activity completed was to join another historical society. Being a member of genealogical societies in New Zealand, Norway and Sweden and member of a local historical society in Norway I thought that was enough. But, what about joining the local historical society where I live? Well, they got a new member yesterday.


My final Genea-Blogging Group Games tally should then be:

2. Back Up Your Data
C, backed up all my data on two hard drives3. Organise Your Research
D and E, scanned 20 photos and organised the files with name into folders


5. Reach Out & Perform Genealogical Acts of Kindness
A, commented on Brett Payne's blog that was new to me

B, joined other genea-blogger's network
D, assisted a new researcher to get started
F, joined my local history society, Sola Historielag

This should be one bronze, one silver and one diamond medal! Almost as expected. The medals and closing ceremonies are presented on Destination: Austin Family, August 25th, 2008.

I am very grateful for the genea-bloggers group initiative to arrange these games. What about similar local games in Norway next year? We will have to practise before the next GeneaOlympic!

mandag 11. august 2008

Photos Photos Photos...

As mentioned earlier today I have many many old family photos to be scanned. Had a go at it today and scanned 20. One of them is shown to the left. Ragnvald Andersen born 1879 in his navy uniform in Norway. In 1902 he emigrated to America and settled in Bremerton, Washington. He was brother of my grandfather.

Current Genea-Blogging Group Games status, completed:

2. Back Up Your Data!, C, by creating back up of all my data on two hard drives

3. Organise Your Research!, D and E, by scanning 20 photos and organising the files with name into folders

5. Reach Out & Perform Genealogical Acts of Kindness! A, by commenting on Brett Payne's blogg that was new to me.

Back Up Your Data!

Yes, I do need to be reminded. After collecting family history material for more than 40 years I am on shaky ground. In case my house burn down a lot will be lost for ever. Thanks to the Genea-Blogging Group Games I will improve in this area. Having experienced one hard disk crash two years ago it was great to reload my data from an external drive which was reasonably up to date. What I need is to get my data out of the house in case of fire etc.

My family knows I am interested in family history resulting in a large number of old family photos in my collection. The most important photos are scanned and distributed on CDs to the family, but there are still big boxes with old family photos that are not scanned. Yes, I know photos cannot be replaced but Rome was not built in one day and I have not retired yet! Yesterday, I backed up all my family history data on two external hard drives. One of them I brought to the office this morning. At least it has improved the situation somewhat and I have completed activity C of the Gene-Blogging Group Games, Back Up Your Data category.

søndag 10. august 2008

My First Genea-Blogging Group Games Activity

One of the categories I compete in is the "5. Reach Out & Perform Genealogical Acts of Kindness!" category. Item A is to comment on a new (to you) genea-blog. With my interest for New Zealand genealogy I have been looking for New Zealand genealogy blogs for some time now because they are very hard to find. But today, I found one among the genea-blogger members! It is Brett Payne's Photo-Sleuth blog. I commented his blog and asked for his advice finding other New Zealand genealogy blogs.

lørdag 9. august 2008

The Genea-Blogging Group Games Opening Ceremony

Last night, the games opening ceremony was presented at AnceStories: The Stories of My Ancestors. My own flag for these games indicates my very Norwegian and some Danish heritage. In total 31 participants from USA, Canada and Laila and me from Norway. Thank you for joining in Laila. Next time we will outnumber them! For me the opening ceremony also includes a visit to the competitors' blogs. A lot of new and interesting blogs to read.

Well, with the opening ceremony completed the activities have to start. However, first some planning. I have this week-end available before leaving for a seven days holiday without any genealogy activities. So far I have been busy watching the other games where the Norwegians have had a very successful day. Planning completed, ready to go...

torsdag 7. august 2008

Summer 2008 Genea-Blogger Group Games Categories

Time has come to announce the categories to compete in during the Summer 2008 Genea-Blogger Group Games. Reviewing the five categories my expectation is to do well in Reach Out & Perform genealogy Acts of Kindness. However, in order to have a stretch target and maybe improve my performance I will participate in the following three categories:

2. Back Up Your Data!
3. Organize Your Research!
5. Reach Out & Perform Genealogical Acts of Kindness!

This year, I go for only a bronze medal in category 2 and 3 but will have higher expectations next time. Late Friday, we will find the Official List of Competitors at AnceStories: The Stories of My Ancestors. The games start on Saturday evening.

tirsdag 5. august 2008

New Zealand Society of Genealogists Index Version 5

Her om dagen kom denne CD-en i postkassa etter en lang reise fra New Zealand. Jeg har fra før versjon 4 som har blitt mitt viktigste verktøy når det gjelder slektsforskning i dette landet. Med en utvidelse på hele 1,7 millioner registreringer så var det ikke mye tvil om jeg bare måtte ha versjon 5 også. Med denne betydelig utvidelsen er indeksen nå på 7,5 millioner registreringer fra 164 kilder. Indeksen har gode søkemuligheter på både etternavn og fornavn. Søk på etternavn er gjort på et sekund eller to. Søkes det på fornavn så må nok hele databasen søkes igjennom og det tar omtrent 20 minutter på min PC. Siden de opprinnelige navnene gjerne ble skrevet litt annerledes i det nye landet er det viktig også å kunne søke på fornavn selv om dette tar litt tid.

mandag 4. august 2008

Slektsforskernes sommer OL

Selvsagt skal slektsforskerne også ha sine olympiske leker. I alle fall en konkurranse i de olympiske lekers ånd samtidig med OL i Beijing. Summer 2008 Genea-Bloggers Group Games foregår i perioden 8 - 25. august. Initiativtager er slektsbloggeren Miriam Robbins Midkiff og nærmere opplysninger om konkurransen finner du på hennes blogg AnceStories: The Stories of My Ancestors. Er du klar til start? Hvem blir Norges beste deltager, nå har du atter en gang anledning til å slå meg!

søndag 3. august 2008

På tide med en Wordle

Har du ikke laget din egen Wordle!

Eller retter sagt, hvor lenge klarer du å la være før du må lage din egen Wordle? Som slektsforsker så liker du sikkert å prøve ut nye ting. Selv om en Wordle kan synes å være svært så unyttig så kan den kanskje brukes til å presentere deg og dine interesser innen slektsforskning. Figurene er to Wordler basert på mine egne interesseområder innen slektsforskning. Hvordan ser din Wordle ut, sjekk selv da vel!

lørdag 2. august 2008

Kjekt å ha - bloggverktøy

En av de funksjonene som tilbys av Blogger er en online oppdatering av blogger med nye innlegg. På mine blogglister til høyre på denne siden kommer den sist oppdaterte bloggen øverst på listen med angitt tid siden siste oppdatering. På denne måten kan man enkelt følge med på de bloggene som er av interesse. Dette er min foretrukne måte å registrere hva som skjer på andre blogger.

Når det gjelder å få en oversikt over andre slektsblogger så finnes det egne nettsider for den slags. Nettsiden Genealogy Blog Finder har gruppert slektsbloggene under tema og det er mulig å søke på forskjellige måter blant slektsbloggene. Du kan også registrere din egen slektsblogg der.

fredag 1. august 2008

Årets store nyhet

På enkelte nettsider og blogger har det allerede blitt nevnt, men årets store nyhet fortjener all den oppmerksomhet den kan få. Til høsten starter Høgskulen i Volda i samarbeid med DIS-Norge opp studiet Slektsgranskning I som gir 7,5 studiepoeng. Forkravet til studiet er generell studiekompetanse. Undervisningen blir organisert som internettbasert fjernundervisning og går over et semester. Emnet er delt i følgende tre deler:

· Innføring i fagområdet og oversikt over de mest brukte kilder og arbeidsmetoder

· Innføring i bruk av kirkebøker og folketellinger

· Innføring i gotisk håndskrift og arbeid med originalkilder i arkiv

Pensumlisten på ca. 500 sider er fordelt på mer enn 40 artikler.

Studieavgiften er kr 3000 pluss en semesteravgift på kr 600.

Med slektsforskning som hobby i mer enn 40 år er dette et tema som interesser meg og lysten til å ta fatt på et slikt studie er så absolutt til stede. Utfordringen blir å finne tid til denne type aktivitet til høsten. Så i denne omgang får dette vente, men jeg håper at det blir mange nok som deltar slik at studiet også blir tilgjengelig ved en senere anledning som passer bedre. Har du planer om å bli slektsforsker student til høsten?

torsdag 31. juli 2008

Cuil.com er ikke mye kult for slektsforskere

Søkemotorer for Internett er et viktig verktøy for slektsforskere. For et par dager siden ble den nye søkemotoren cuil.com lansert som den nye utfordreren til Google. De som står bak cuil skal være tidligere Google ansatte så her kunne man forvente seg et bra produkt. Mange amerikanske slektsforsker blogger har omtalt og testet den nye søkemotoren, men resultatene har vært ganske negative. Min egen test av cuil med en enkel slektsforsker sjekk basert på norske forhold ga også nedslående resultat. Det er flott at nye aktører kommer på banen, men i denne omgang ser det ikke ut til at cuil er et godt alternativ. Kanskje de trenger mer tid og ressurser?

onsdag 30. juli 2008

DNA historier

Her om dagen nevnte Jon Anders på sin Slektspodcast at han hadde fått resultatet på sin yDNA test. Han tilhører trolig haplogruppe I1. Indirekte nevner han også at han vil komme tilbake til hva han har funnet ut om dette resultatet i sin neste podcast.

En annen kar som venter på resultatene av sin DNA test er Bjørn-Tore.

Regner med at vi får høre mer om deres erfaringer med DNA tester og hva de får ut av resultatene på disse to bloggene. Vi venter i spenning.

torsdag 24. juli 2008

God foreningsdrift

Det er få om noen som er mer aktiv som slektsblogger enn Randy Seaver i California. Han er aktiv på flere blogger og er blant de aller mest respekterte bloggerne på linje med Dick Eastman. Så dersom man ønsker å følge med på hva som skjer på slektsforskerfronten i USA vil disse to gi en meget god oversikt. I gårsdagens utgave av Randy Seavers Genea-Musings blogg så har han plukket opp noen fine tips om god drift av slektsforsker foreninger. Her bør de fleste kunne finne noen nye ideer som kan være verdt å prøve ut.

onsdag 23. juli 2008

Slektsforum på stø kurs

For et par dager siden passerte Slektsforum 8000 registrerte brukere. Dette er kanskje ikke et så stort antall når vi vet at slektsforskning interesserer veldig mange. Det som kanskje er mer bemerkelsesverdig er at økningen i registrerte brukere har vært veldig jevn siden slutten av 2005 som vist på figuren. Økningen var aller størst like etter at Slektsforum startet opp i 2004 og de aller ivrigste ville sjekke ut dette nye forumet etterfulgt av en utflatning i første halvdel av 2005. Siden har økningen vært nesten konstant med 5 nye brukere pr dag i snitt. Litt mindre om sommeren og litt mer om vinteren. Denne utvikling kan ikke vare uendelig og før eller senere vil økningen flate ut. Den som venter får se.

tirsdag 22. juli 2008

En YouTube klassiker

Det er sommertid og da kan det vel passe med en liten countrey genealogy 1 sang som viser hvilke utfordringer en stakkars slektsforsker kan komme ut for. Jeg har tidligere skrevet at det finnes mange videoer om slektsforskning på YouTube så det er bare å lete etter mer.

tirsdag 8. juli 2008

De som dro lengst - emigrasjon til New Zealand

Det har vært stille på bloggen min den siste tiden og det skyldes ferie både fra jobb og slektsforskning.

I tillegg har jeg begynt med forberedelsene til Slektsforskerdagen. Jo da, det er fortsatt lenge til oktober, men da det er høyst usikkert hvor mye fritid som blir tilgjengelig til denne type aktiviteter de neste månedene så det er bare å sette i gang. Kanskje vil det inspirere andre også til å starte tidlig. Årets Slektsforskerdag har emigrasjon som felles tema for alle arrangementene rundt om i landet. I den forbindelse har jeg blitt spurt om å bidra med litt stoff om Nordmenns emigrasjon til New Zealand. Dette er jo et tema som har fanget min interesse de siste sju årene så jeg har vel noen tips å komme med. Men for å ha en ”pakke” klar så må nettsiden Ti tips New Zealand, Genealogiske Ressurser nettsidene om New Zealand og emigrasjonssidene oppdateres. En artikkel til Slekt og Data skrives og presentasjon og poster lages. Posteren har jeg tenkt å gjøre tilgjengelig til alle som arrangerer Slektsforskerdag slik at de også kan dekke dette temaet dersom det er ønskelig. Da nytter det ikke å bli ferdig dagen før Slektsforskerdagen!

tirsdag 10. juni 2008

Den virtuelle forening

En av de ”foreninger” jeg er med i er International Society of Genetic Genealogy (ISOGG). Foreningen har et enkelt formål:

"The mission of the International Society of Genetic Genealogy is to advocate for and educate about the use of genetics as a tool for genealogical research, and promote a supportive network for genetic genealogists."

Dette er ikke en forening i tradisjonell forstand da all aktivitet er basert på bruk av internett. Foreningen har heller ingen medlemskontingent eller andre krav til de mer enn 5000 personene som har registrert seg, men du har anledning til å hjelpe til med din egen innsats. Så dette er dugnadsarbeid. Foreningens produkter ligger tilgjengelig på deres nettsider og mange engasjerte og kunnskapsrike personer stiller opp for å drifte foreningen. Dette er trolig en form for foreningsdrift som blir mer vanlig i fremtiden. Er du interessert i genetisk genealogi bør du gjøre deg kjent med disse nettsidene.

fredag 16. mai 2008

DIS-Ungdom på farten i Bodø

Lørdag 31. mai klokken 11 starter DIS-Ungdom opp på Bodø bibliotek med å hjelpe andre unge til å komme i gang med slektsforskning. Det blir spennende å se om denne flotte ungdommen klarer å fange andre ungdommers interesse for en hobby som er langt mer vanlig blant den eldre garde. Derimot så er det ikke så uvanlig at de som begynner med denne hobbyen i ung alder har en hobby for livet. Undertegnede er et eksempel på dette da jeg begynte som tenåring for ca. 45 år siden.

Det som er svært så flott med dette initiativet er at det sparkes i gang og drives av ungdommen selv. På DIS-Norges landsmøte i april fikk de vedtatt et tilbud om et år gratis medlemskap for ungdom under 18 år. Så her ligger et langsiktig forarbeide til grunn slik at forholdene legges best mulig til rette for å fange ungdommens interesse.

At interessen for fotball også er sterkt til stede hos slektsgranskere har kanskje DIS-Ungdom fanget opp på DIS-Norges DISchat. De har i alle fall funnet seg en møteplass der så DISchat er spiren til mye positivt.

Ønsker DIS-Ungdom en travel dag lørdag 31. mai.

DISchatens Landsmøte? - Del II

Det var ikke meningen og skrive en oppfølger til min tidligere artikkel, DISchatens Landsmøte? Men her om dagen fikk jeg en kommentar som satte meg på andre tanker. Det er skrevet mange blogg referat fra DIS-Norges Landsmøte, men et referat stikker seg ut med en del betraktninger som er verdt å tenke over. Jeg tenker på den flotte bloggen Old Memories Scraps & Family skrevet av Bendichte. Artikkelen LAST SUNDAY IN APRIL gir mange svært interessante observasjoner som vi DISchatere har mye å lære av. Bendichte, mange takk for impulsene og en meget hyggelig og interessant landsmøtemiddag. Ved nærmere ettertanke så var visst dette et landsmøte for DISchatere i mer enn en betydning.

onsdag 7. mai 2008

Look Down Under

Ja, dette er kanskje en litt overraskende oppfordring. Med down under tenker jeg i denne sammenheng på New Zealand selv om uttrykket oftest blir brukt i forbindelse med Australia. New Zealand har en herlig blanding av mange tidsepoker og noen steder kan
man tro at man er tilbake på 1950 tallet. Slik var det også innen slektsforskning hvor papir og blyant fortsatt var det viktigste verktøyet for et par år siden. Jeg har vært medlem av
New Zealand Society of Genealogists i en del år og for en kort tid siden var det tid for å betale den årlige medlemskontingenten med sending av faks for å få betalt. I år hadde de derimot startet opp med betaling over nettet. Meget enkelt og lettvint. I tillegg ble anledningen benyttet til å legge foreningens siste CD med Early Wellington Settlers i handlekurven. Ypperlig service for i går lå den i postkassa.

Siden dette var en så positiv og overraskende opplevelse så sjekket jeg ut hvordan det er å fornye medlemskapet i to norske slektsforsker foreninger for de som bor i utlandet. Det ble ikke en positiv opplevelse så her bør det gjøres noe dersom man ønsker flere medlemmer.

mandag 28. april 2008

DISchatens Landsmøte?

Sist helg var det landsmøte og aldri før har det vært samlet så mange DISchatere i et rom som kommuniserte med hverandre på DISchat. Selv hadde jeg lagt PCn ligge igjen hjemme da jeg skulle på DIS-Norges landsmøte på samme sted. Så snart man løftet blikket mot talerstolen var det ikke til å unngå å se en eller flere skjermer med DISchat. Hadde inntrykk av at de som satt hjemme og fulgte med på DISchat ble oppdatert fortløpende om hva som foregikk i salen og at de også fikk med seg noen kommentarer på veien.

DIS-Norges Landsmøte ble en meget positiv opplevelse. Som leder av DIS-Norges slektsfaglige utvalg var jeg invitert til landsmøte. Deltakelse på landsmøte gir inspirasjon og nye ideer og slik var det også denne gang. Styret i foreningen ønsker mer fokus på prosjektstyrte aktiviteter og det vil det også bli lagt opp til i langt større grad i det slektsfaglige utvalget i tiden som kommer. Foreningen trenger fornyelse på dette området etter mange år med aktivitetsutvalg med få utskiftninger av medlemmer.

Hva var så det viktigste som skjedde på landsmøte? Ikke så lett å svare på det da det var mange saker oppe til debatt. Informasjon om landsmøte finnes på bloggene til DIS-Norges leder, Laila, LivS og LivOs og sikkert på enda flere blogger for dette var også slektsbloggernes landsmøte. Kanskje var det et forslag om et eget ungdomsmedlemskap som ble fremmet på en utmerket måte av Per Olav Brobach Rasch. Forslaget ble meget godt mottatt av både styre og landsmøte og dette kan bli døråpneren for langt flere ungdommer i foreningen. Flere unge slektsforskere har i den siste tiden funnet veien til DISchat og de har nå blitt så mange at de setter i gang med egne aktiviteter. Dette er i alle fall noe nytt for foreningen som man må ta godt vare på og det må være på ungdommens premisser. Kanskje vil dette landsmøte i fremtiden bli husket for ungdommens inntreden i foreningen.

fredag 25. april 2008

Megahjelperne på Slektsforum

På DIS-Norges Slektsforum finnes det svært mange hjelpere som svarer på spørsmål og gir gode råd til andre. Godtgjørelsen er neppe mer enn gleden ved å kunne hjelpe andre, men den skal ikke undervurderes. Noen av hjelperne skiller seg ut med et svært høyt aktivitetsnivå, ja de er virkelig megahjelpere. Jeg har sjekket aktivitetsnivået til flere og har kommet fram til følgende 5 på topp liste.

Håper at ingen har blitt oversett, tror ikke det. Det har i alle fall ikke vært min hensikt å "glemme" noen. Disse 5 megahjelperne har bidratt med hele 4,1% av de totale innleggene på Slektsforum og har vært helt avgjørende for at Slektsforum har hatt en meget positiv utvikling de siste 3 årene. Megahjelperne skal ha stor ros for sin enorme innsats.

Hm, er det en tilfeldighet at 4 av 5 er kvinner? Neppe, men jeg har ingen god forklaring på det.

søndag 20. april 2008

HURRA!!!

Jeg hadde tenkt å skrive om en litt mindre positiv DIS-Norge opplevelse i dag, men det får vente til en annen gang for i Sarithas flotte blogg fant jeg årets gladnyhet og det er det mye kjekkere å skrive om. Ungdommen i DIS-Salten Slektshistorielag har ikke bare snakket sammen, de vil også gjøre noe for å opplyse andre ungdommer om hvilken flott hobby slektsforskning kan være. Saritha skriver om hennes og Per-Olavs prosjekt:

"Alle mikkemusvafflene gjorde at de fikk for mye sukker i kroppen og idéen er iallefall at de skal innta enda mer sukker (i form av brownies) på Bodø bibliotek 24. mai 2008 mellom kl 11.00 og 14.00.

De skal henge opp plakater og få med seg så mange ungdommer i Bodø som overhodet mulig slik at DIS får seg ei ungdomsgruppe i nord!"


Kanskje er dette begynnelsen på at DIS-Norge får en aktiv ungdomsgruppe. La oss håpe det, noen må gå foran og vise vei. Disse to ungdommene skal ha stor honnør for at de setter i gang med sitt prosjekt.

onsdag 16. april 2008

Introduksjon til DNA

Siden det har blitt en del DNA stoff i det siste så skader det vel ikke med litt til dersom du ønsker å få et bedre resultat på testen som ble omtalt den 9. april. Nedenfor finner du en lenke til en video hvor du får fire minutter med opplæring om temaet av en skoleelev som gir en grei forklaring. Videoen ligger på YouTube og heter Are You Smarter than a Grade School Genealogist? Episode 1. Dette er ikke den eneste videoen om slektsforskning på YouTube. Hele 445 videoer er registrert under dette temaet og her er noe for enhver smak.

tirsdag 15. april 2008

Slekt og Data 2008 Nr. 1

Det er vanskelig å ikke omtale en ny utgave av DIS-Norges medlemsblad Slekt og Data, så her kommer noen kommentarer.

Det første som slår en er førstesiden med ny layout. Dette var absolutt et stort skritt i riktig retning i forhold til tidligere utgaver. Også utformingen av sidene i bladet er betydelig forbedret med flotte lyse illustrasjoner. Ja, et riktig flott medlemsblad har det blitt. Tidligere i kveld fikk jeg en epost fra en slektsforsker om at denne utgaven hadde inspirert vedkommende til å skrive en artikkel til neste nummer. Sånn skal det være.

Den triste meldingen kommer derimot allerede på side to hvor redaktøren Tone Eli Moseid signaliserer at hun gir seg etter neste nummer. Det er ikke første gangen at en redaktør av Slekt og Data gir seg og hver gang har det sett mørkt ut hvordan man skal kunne finne en med den rette bakgrunn til å kunne overta. Historien har heldigvis vist at dette har løst seg på en veldig bra måte til slutt. La oss håpe at dette også lar seg gjøre denne gangen selv om utfordringen er meget stor.

Temaet denne gangen er England og det er 7 sider om dette. Tradisjonen tro innholder denne utgaven landsmøtepapirene med hele 32 sider så kanskje temaet ikke var så representativt for denne utgaven. Tiden er i alle fall moden for at landsmøtepapirene kun legges ut på foreningens nettsider i fremtiden slik at medlemsbladet kan brukes til stoff som er av interesse for en langt større andel av medlemmene. Dette vil også bli tatt opp som en vedtektsendring på det kommende landsmøte i slutten av april.

Det jeg likte best med denne utgaven var to artikler som nevnte hvor nyttig det kan være å benytte seg av DIS-Norges Slektsforum. Håper at mange blir inspirert av disse eksemplene og får oppleve hjelp fra andre slektsforskere på Slektsforum.

onsdag 9. april 2008

Hvor mye kan du om genetisk genealogi?

Skremmer overskriften? Dette er slettes ikke farlig eller veldig seriøst, bare litt. Blaine Bettinger skriver den flotte bloggen The Genetic Genealogist som er en av mine favoritter på dette området. I dag var det lagt ut en quiz med 9 spørsmål og den kunne ikke stå uprøvd. Tar du også sjansen på å teste dine kunnskaper. Nå har du muligheten til å slå meg med hele 100 poeng. Lykke til!

fredag 4. april 2008

Hjelperen Cyndi

Man skal ikke ha holdt på lenge med slektsforskning før man finner ut at man bør gjøre seg kjent ned Cyndis liste over nettsteder for slektsforskere. Cyndi Howells og hennes medhjelpere har laget en oversikt med mer enn 260 000 lenker. Her finner man det meste som kan være av interesse. Prosjektet startet den 4. mars 1996 med en nettside med 1000 lenker. Cyndi's List ble raskt den mest omfattende oversikten som dekker de fleste aspekter og land innen slektsforskning.

Cyndi's List bruker jeg mest for å få oversikt over hva som finnes på internett innen for meg ukjente områder av slektsforskningen. Også på områder hvor man har en relativt god oversikt kan man oppdage nye nettsteder ved å sjekke Cyndi's List.

Når det gjelder nettsteder for slektsforskning i Norge er DIS-Norges nettside Genealogiske ressurserNorge har man et meget godt verktøy på dette området.

Joda, Cyndi har også en oversikt over blogger om slektsforskning. Dette er en oversikt som ble startet opp i april 2006, men som domineres nesten totalt av blogger fra USA.

Men hvem er så personen som har lagt ned et så enormt arbeid med å oppdater og videreutvikle Cyndi's List. Dick Eastman i Roots Television har snakket med henne og intervjuet kan du se nedenfor.


søndag 30. mars 2008

Enda mere DNA i slektsforskning

Ja, her om dagen kom utgave nr. 80 av diskulogen i postkassa og med DNA i slektsforskning som tema steg forventningene til en hyggelig stund sammen med DIS Sverige sitt medlemsblad. diskulogen har i løpet av de siste årene blitt et veldig bra medlemsblad og denne gangen har de klart å være relativt tidlig ute med stoff om DNA i slektsforskning. Dette er et tema som det er en sterkt økende interesse for. I denne utgaven var det åtte sider med følgende artikler:
  • Genetik och etik
  • DNA kan vara en hjälp man vil testa släktskap
  • DNA-prov för genealoger är populära specielt i USA
  • Lär dig mer om DNA-molekylen
  • Några länker
  • Ärftliga sjukdomer - om genetik och genealogi
Temaet som var savnet i denne utgaven var en artikkel om hvordan en slektsgransker i praksis har benyttet seg av DNA testing som et hjelpemiddel i sin slektsforskning, men det kommer sikkert senere.

Olof Cronberg skrev følgende i sin leder om genetik og etick:

Som släktsforskare tror jag at det är viktigt att känna till genetikens möjlighetergott och ont. Jag tror att man ska vara vaksam i vilka sammanhang man lämnar ifrån sig både sitt DNA och sina släktträd. Vad står det för finstilt på den glassiga webbsajten? Är man bara medveten om vad man gör och har funderat på de etiska konsekvenserna, så kan man nog ge sig ut på en spännande resa!

Ja, etikk er et meget viktig tema når man holder på med slektsforskning og i særdeleshet når man kombinerer DNA og slektsforskning.