test

tirsdag 15. oktober 2019

Hvor finner jeg informasjon?

Hvor man kan finne søkbar informasjon er avhengig av tidspunktet vedkommende levde. Det er liten vits i å søke i Digitalarkivet etter nålevende personer. Derimot kan Nasjonalbiblioteket ha mye informasjon av interesse. Figuren gir en pekepinn på hvor det er mulig å finne personopplysninger til forskjellige tider. 

Digitalarkivet har sin styrke i de transkriberte folketellingene for 1801 og 1865 og kirkebøker. MyHeritage har litt mer komplette folketellinger for 1875 og 1891 enn Digitalarkivet og en enorm samling av familietrær som kan være til stor hjelp for tips i perioden etter 1910. Nasjonalbiblioteket er min favoritt da bøker og aviser gjerne inneholder informasjon som man ikke finner i de andre databasene og er spesielt viktig i nyere tid. Er man på jakt etter fødselsår kan også skattelistene for 2001-2009 som finnes hos Sagat være aktuelle. Best effekt får man ved å søke i alle de relevante databasene. 

Histreg.no er ikke tatt med i figuren, men kommer med ved neste oppdatering. Det er nok ingen tvil om at histreg.no blir et veldig godt verktøy med tiden og spesielt når dataene for perioden etter 1910 blir lagt inn. Vi vil da få en god oversikt over avdøde personer fra 1800 og fram til i dag. Vi får håpe at det deretter også kan gjøres et ordentlig skippertak for å få de langt mer krevende dataene fra før 1800 lettere tilgjengelig.  
-->