test

lørdag 27. desember 2008

Årets slektsforskerbragd

Ved årets slutt passer det å gjøre et tilbakeblikk på året som har gått. Det har vært nok et meget bra år for slektsforskerne i Norge. I 2007 fikk vi de skannede kirkebøkene tilgjengelig på internett som må ansees som en milepel for slektsforskere. I år har konkurransen vært litt jevnere når det gjelder å kåre årets bragd. Noen vil kanskje hevde at de nye søkemulighetene på Digitalarkivet hvor man kan søke i alle databasene på en gang er det største fremskrittet. Et annet meget positivt tilbud som kom i 2008 er 1925 folketellingen for Trondhjem på CD.

Men den aller største slektsforskerbragden i 2008 er det Høgskulen i Volda som står for ved gjennomføringen av første del av et kompetansegivende studie i slektsforskning. 27 kandidater deltok i studiet hvorav 21 tok eksamen og alle bestod. To av drivkreftene bak dette studietilbudet er Arnfinn Kjelland, Høgskulen i Volda og Knut Bryn, DIS-Norge.

Våren 2009 er det planlagt å gjennomføre både første og andre del av dette studiet.

søndag 21. desember 2008

Glædelig Jul !

Under flytting så finner man gjerne ting som har gått i glemmeboken. Denne gangen dukket det opp en del eldre brev og julekort. Det som er avbildet er datert julaften 1918 og er skrevet av en av anene til fruen. Så det å sende julekort har nok vært en tradisjon i mange år. Det spørs om denne tradisjonen med håndskrevne kort i posten står like sterkt i årene som kommer. Forskjellige elektroniske varianter er i frammarsj og tar mer og mer over om vi liker det eller ikke.


Sender dere alle gode ønsker for Julen og det kommende Aar!