test

fredag 25. desember 2009

Årets slektsforskerbragd

I år har det vært en del å velge mellom når det gjelder å finne årets slektsforskerbragd. Vi har begynt å få tilgang til Skannet skiftemateriale fra Digitalarkivet. NBdigital gjør også en flott jobb med å legge bøker tilgjengelig på Bokhylla.no på samme måte som DigitaltMuseum har lagt ut et stort antall bilder. De offentlige instanser gjør i aller høyeste grad en kjempejobb som resulterer i at store mengder opplysninger blir lettere tilgjengelig for slektsforskere.

Men de som har gjort den største slektsforskerbragden i år er de ivrige medlemmene av DIS-Norge som jobber med gravminneregistrering og gjør materiale tilgjengelig på nettsiden Gravminner i Norge. Dette er ingen ny aktivitet, men innsats over flere år har nå ført til et fantastisk verktøy for slektsforskere. Nesten 2 millioner gravminner er registrert og litt i underkant av halvparten av disse er avbildet. Medlemmer av DIS-Norge har også nylig fått et nytt medlemstilbud med en betydelig forbedret søkeside for denne databasen. Det har vært gjennomført over 27 millioner søk siden 2005 så det er ingen tvil om at svært mange har nytte av denne tjenesten. I slutten av november fikk Gravminner i Norge stor mediedekning i større aviser og riksdekkende TV. En bieffekt av denne mediedekningen er at svært mange slektsforskere også fant veien til Slektsforskerbasen som har opplevd en stor tilstrømning av nye brukere i tiden etterpå. Så arbeidet med å registrere gravminner har vært positivt på mange måter.

mandag 21. desember 2009

DigitaltMuseum er verdt et besøk

Her om dagen kom jeg over en lenke til DigitaltMuseum og selvsagt stakk jeg innom selv om jeg ikke er en veldig ivrig besøkende av museer.

De norske museers samlinger inneholder et svært omfattende materiale. Museene forvalter samlet om lag 15 millioner gjenstander, 9 millioner fotografier og 5000 verneverdige bygninger. To tredjedeler av gjenstandene har naturhistorisk tilknytning, 3,6 millioner blir kategorisert som kulturhistoriske og 600 000 som kunsthistoriske.

Nå finner vi ikke alt dette på DigitaltMuseum, men godt over 100 000 fotografier er en veldig god begynnelse. Et raskt søk på nære familienavn og steder knyttet til min egen familie resulterte i to bilder av meget nær slekt. Et barnebilde fra 1920 og et i voksen alder fra ca. 1955. Der var det også bilder av klesplagg fra 1931 produsert av nær familie og dette var kanskje den største overraskelsen. Vil sterkt anbefale at andre slektsforskere også stikker innom DigitaltMuseum. Kanskje finner du også noen hyggelige overraskelser der.

torsdag 17. desember 2009

Det blir stadig færre julekort i postkassa...

Nei, verden er ikke den samme lengre og det blir visst litt av hvert å gruble på når man blir eldre.

God Jul og Godt Nyttår!

Årets julekort har jeg tatt fra Geniaus som er en av de Australske slektsbloggene jeg følger med på.


Var ikke denne søt da!

søndag 29. november 2009

Redusert aktivitet i slektsfora høsten 2009

Tidligere denne måneden nevnte jeg at aktiviteten på Brukarforumet ikke var like stor som tidligere. Mye av det samme gjenspeiler seg også på DIS-Norges Slektsforum. Figuren nedenfor viser antall emner i døgnet og de tykke linjene er gjennomsnittet for en 14 dagers periode.
I første halvår i år var det en betydelig høyere aktivitet enn i tvilsvarende periode i fjor. Etter sommeren ser vi en motsatt trend da aktiviteten er lavere enn i fjor. Så utviklingen på Slektsforum og Brukarforumet ser ut til å være svært lik.

En annen måte å presentere aktiviteten på er vist nedenfor med det kumulative antall emner siste døgn.
Denne figuren viser at den økningen som ble oppnådd i første halvår alt har forsvunnet i løpet av høsten. Det totale antallet emner siste døgn kommer trolig til å bli veldig lik fjorårets tall ved årets slutt.
På nettsiden til Slektsforum er det en teller som viser antall registrerte brukere. Tilgangen av antall registrerte brukere har vært økende de siste årene, helt til sommeren i år. Så også her har det vært mindre økning i siste halvår i år i forhold til i fjor. Så selv om det totale antallet nyregistrerte brukere trolig når en topp i år så er tendensen for tiden avtagende.

Nå er jeg ikke så veldig opptatt av om antallet nyregistrerte brukere avtar, for det må det gjøre til slutt. Det viktigste er at aktiviteten er økende i forhold til Brukarforumet slik at Slektsforum en dag blir det ledende forum.
Trenden på dette området har vært positiv for mesteparten av året, men det er noen kortere perioder hvor utviklingen har vært negativ i forhold til i fjor. I mai i år viste trendlinjen at Slektsforum ville nå Brukarforumets aktivitetsnivå i første kvartal 2010. Nå ser dette ut til å ta litt lengre tid, da det neppe skjer før i tredje kvartal 2010.

tirsdag 24. november 2009

2 År

Så er det gått enda et år og denne bloggen kan feire sin 2 års dag. For to år siden var det DISchat damene som var de aktive slektsbloggerne. I det påfølgende året kom DISchat gutta på banen. For et år siden antydet jeg at det fortsatt ville komme et par flere slektsblogger på nettet. Dette har også slått til med de flotte slektsbloggene

Tid & rom

Genit

Så mangfoldet er blitt ganske bra i løpet av disse 2 årene. Det som kjennetegner de aller fleste slektsbloggerne er at de er veldig ofte å finne på DIS-Norges DISchat. Så mange tilbringer nok mye tid ved tastaturet.

I løpet av de siste 3 dagene har 10 av mine norske favoritt slektsblogger blitt oppdatert. For et år siden skjedde det samme innenfor en periode på 4 dager så det kan kanskje tyde på en fortsatt stigenede aktivitet. Den mest aktive er fortsatt TorillJ med sine daglige innlegg i bloggen Ord fra DIS-Norges leder. For min egen del så har aktiviteten så langt i 2009 vært mindre enn i tilsvarende periode i 2008.

I det kommende året så tviler jeg på at vi vil se mange nye slektsblogger, men en eller to nye kan det sikkert bli. Det er tegn i tiden som tyder på at tilstrømningen av nye slektsforskere er blitt mindre enn hva vi har sett de siste årene. Om dette er så betydelig at det vil igjenspeiles i bloggaktiviteten i nær framtid er vel lite trolig.

For et år siden så hadde jeg et lite håp om at vi ville klare å arrangere en liten vennlig lokal slektsblogger konkurranse i løpet av det kommende året. Det klarte vi ikke og det ser vel ikke så lovende ut for de neste 12 månedene heller.

torsdag 12. november 2009

Avtagende aktivitet på Digitalarkivets fora

Etter mange år med bare økende interesse er utviklingen i ferd med å avta. Om dette er begynnelsen på en langvarig nedadgående trend for Digitalarkivet er usikkert, men det er ingen tvil om at aktiviteten er avtagende for første gang siden oppstart.

Et klart eksempel på dette er vist i figuren nedenfor som viser færre kumulativt antall tema pr. døgn i 2009 sammenlignet med 2008.

Et annet eksempel er vist nedenfor. Denne figuren viser at økningen i antall tema har vært tilnærmet lineær i periode på mer enn 3 år.

Etter sommeren 2009 har derimot veksten vært mindre enn i de foregående årene. Om det er den generelle interessen for slektsforskning som er avtagende og som resulterer i mindre interesse for Digitalarkivets fora sier disse figurene ingen ting om. Det kan også være at noen flere velger Slektsforum i stedet for Brukarforumet og at det er dette disse figurene indikerer. Dette vil jeg komme tilbake til senere.

tirsdag 10. november 2009

Den nye telefonkatalogen

Fra tide til annen er det noen som kontakter meg da de har registrert at jeg er interessert i norsk utvandring til New Zealand. Slike henvendelser gjelder også ofte Australia.

Her om dagen var det en som ønsket å finne etterkommere til en kar som skulle ha utvandret til Australia omkring 1950. Personen hadde et litt uvanlig etternavn og det var ikke så veldig mye å finne i de mest brukte kildene for Australia. Telefonkatalogen for Australia ga heller ingen tips om mulige etterkommere. Derimot ga et søk på facebook et treff på etternavnet som så meget lovende ut, men i et annet land og verdensdel, på Filippinene. En henvendelse til karen som hadde registrert seg på facebook resulterte i en bekreftelse av at han var sønn av nordmannen som hadde utvandret til Australia og senere til Filippinene. Uten facebook så hadde det nok vært veldig vanskelig å finne denne etterkommeren. Med flere hundrede millioner personer registrert på facebook er dette blitt et bra verktøy når det gjelder å finne nålevende på global basis.

onsdag 28. oktober 2009

Nå blir det travelt

Jula kom veldig tidlig i år med en fantastisk julepresang. Digitalarkivet har startet en prøveordning av den nye tjenesten Skannet skiftemateriale.

Følgende tekst er hentet fra den nye nettsiden.

Tjenesten tilbyr navigering i og fremvisning av det skannede skiftematerialet. Tjenesten tar utgangspunkt i det skiftematerialet som er mikrofilmet, og det er mikrofilmene som er skannet. Tjenesten vil etter hvert bli utvidet med resten av skiftematerialet, som må skannes fra originalene.

Tjenesten gir også mulighet for å utnytte de transkriberte, søkbare skifteregistrene i Digitalarkivet. Skifteprotokoller som er med i søkbare registre, har lenker til disse registrene. Motsatt vei er det lenker fra hver skifteforretning (person) i registret til den aktuelle siden i skifteprotokollen.

Riksarkivets mikrofilmsamling av skiftemateriale omfatter sivil, geistlig og militær skifteforvaltning fra midten av 1600-tallet og til et stykke ut på 1800-tallet. Sluttåret for det mikrofilmede materialet varierer fra distrikt til distrikt, men det er relativt lite skiftemateriale yngre enn 1850 som er mikrofilmet.

Riksarkivets mikrofilmsamling med dødsfall protokoller er inkludert i denne tjenesten. Dødsfallsmeldingene kan betraktes som et første steg på veien mot skiftebehandling. Dette materialet omfatter foreløpig kun Oslo, Akershus, Østfold og Bergen by. I noen tilfeller går protokollene frem til ca. 1970

Tjenesten tilbyr i overkant av 2700 kilder med skiftemateriale (i hovedsak protokoller). Til sammen blir dette ca. én million bilder.

Den eldste skifteprotokollen er Aker sorenskriveris skifteprotokoll nr. 1, tett fulgt av Namdal sorenskriveris skifteprotokoll nr. 1. Begge starter høsten 1656. Først henimot 1700 har vi bevart skifteprotokoller fra de fleste sorenskriveriene og byfogdembetene, men også senere finnes det hull i rekkene av skifteprotokoller.

Før man setter igang med å bruke denne tjenesten får man en god oversikt over hva som finnes ved lese Arkivverkets nettside om Skifter. Her finnes blant annet en oversikt over de først skifteprokollene for de forskjellige områdene.

De som er vant til å bruke de skannede kirkebøkene vil kjenne seg igjen på disse sidene da det er mange likheter. Sender de som står bak dette arbeidet en stor takk. Dette kommer til å bli et fantastisk verktøy for slektsforskere og det bør hold oss opptatt i mange år framover. Takker og bukker!!!

søndag 25. oktober 2009

Ti Tips ...

Neste helg avholdes den årlige Slektsforskerdag mange steder rundt om i Norge. Dette er et arrangement som tiltrekker seg en del nybegynnere innen slektsforskning og da kan det være kjekt å ha noen tips som kan hjelpe folk i gang på de forskjellige områdene.

Jeg har vært opptatt av dette i lang tid og koordinerte også arbeidet med forløperen til Ti Tips variantene som var Ofte Stilte Spørsmål (OSS/FAQ) til no.slekt. Dette er tilbake til BBS tiden på 1990 tallet med diskusjonsgrupper på usenet.

Dagens Ti Tips ligger på nettsidene til DIS-Norge. Av disse er jeg nå kun involvert i å holde Ti Tips for New Zealand oppdatert. Riktig nok jobbes det for tiden med et utkast til Ti Tips om DNA og Slektsforskning. Den har hatt en trang fødsel, men målet er at den skal være tilgjengelig til årets Slektsforskerdag. Et utkast finnes på DIS-Norges Slektsforum sitt forum for DNA.

mandag 12. oktober 2009

Kanskje dere er i slekt langt, langt ute ...

Tittelen på dette innlegget drar du kanskje kjensel på. Den har i alle fall blitt brukt av SOL i en annonse i dagens nettutgave av Dagbladet med lenke til SOL nettsiden om Slektsforskning hvor det igjen er en lenke til denne bloggen. Dette har resultert i relativt mye trafikk på bloggen min de siste dagene.

Så da er du trolig også interessert i slektsforskning. Da bør du gjøre deg kjent med slektsforskerforeningen DIS-Norges nettsider. Stkk også innom DIS-Norges Slektsforum hvor du kan få hjelp i din egen slektsforsk
ning av andre slektsforskere. Legg inn en etterlysning på Slektsforum. Mange har blitt positivt overrasket og glade for masse hjelp der.

Utklippet med bilde er tatt fra SOL annonsen.

søndag 11. oktober 2009

Månedens anbefaling for andre gang

Overraskelsen var meget stor da jeg oppdaget at bloggen min igjen er månedens anbefaling med positiv omtale av SOL-verten Mette Gunnari på deres nettside om Slektsforskning. Bloggen min har også vært anbefalt tidligere. Det var i januar 2009. Siden den gang har følgende slektsblogger vært månedens anbefaling:

Februar Tid & rom
Mars Ord fra DIS-Norges leder
April Slekt og slikt!
Mai Min digitale verden
Juni Gretas blogg
Juli BrittN's slektsblogg
August Charlotte S H Jensen
September Hennings slektssider

Det finnes også mange andre nordiske slektsblogger som jeg gjerne anbefaler:
- Noen notater om slekt og kanskje litt annet
- Genit
- Slektsbloggen til Per-Olav
- Sannes - en blogg om släktforskning
- Reiser i fortid og nåtid
- Bjartes blogg
- Anna-Karin's Genealogical Blog
- Of Trolls and Lemons

Nå har jeg helt sikkert ikke fått med meg alle for her er det mange å velge mellom.

Sender også en stor takk til Viggers som i sin blogg Tid & rom holder oss oppdatert om månedens SOL-anbefaling og for hyggelig omtale av min blogg i den anledning.

tirsdag 6. oktober 2009

Vote for a blog

Nå kan du stemme på dine favoritt blogger. Ja, det vil si dersom de kommet seg gjennom nominasjonsprosessen. Det ser ut til at de aller fleste som er kommet med er blogger med sin opprinnelse i USA.

Det er Family Tree Magazine, som er et av mine favoritt blader, som gjennomfører avstemmingen om de 40 beste slektsbloggene. Bloggene er delt opp i følgende 10 kategorier:

1) All-Around (News, research advice, personal family stories, photos, opinion, etc)
2) Personal/Family (A family history blog focused on one - or more- specific families)
3) Local/Regional (Blogs focused on a region's history and genealogy)
4) Cemetery (Cemetery research, gravestone photos, etc)
5) Photos/Heirlooms (Blogs focused on the preservation of photos and heirlooms)
6) Heritage (Blogs focused on genealogy as it relates to a specific ethnicity, or heritage)
7) News/Resources (Blogs focused on genealogy news and information about resources)
8) How-To (Instructional content on genealogy resources and methodology)
9) Genealogy Companies (Blogs written on behalf of genealogy companies)
10) Genetic Genealogy (Blogs focused on genetic genealogy and family health history)

Mange av de nominerte bloggene finnes på min bloggrull til høyre på siden og alle mine favoritter synes fortsatt å være med. Så da er det bare å stemme innen 5. november. Bli med du også!

mandag 5. oktober 2009

Noen har gjort det

Ja, Journal of Genetic Genealogy har gjort det fra sin første utgave i 2005. DIS-Oslo/Akershus har nå også gjort det med å distribuere sitt medlemsblad DISputten på internett fra og med 2/2009 utgaven. Ved overgangen fra papirutgave til internett var det visst noen få som fortsatt ville ha en papirutgave av DISputten og det fikk de visst. I DISputten 3/2009 som ble tilgjengelig her om dagen finner jeg ingen omtale av overgangen så dette har trolig gått ganske så smertefritt. Dermed er betydelige midler blitt tilgjengelig til andre aktiviteter.

En slik overgang fra papir til internett vil nok komme for de aller fleste medlemsblader. Det som er avgjørende er tidspunktet mottakerne er modne for en slik overgang. Når det gjelder medlemsbladet Slekt og Data har jeg allerede lest internett utgaven som skal sendes i papirutgave til medlemmene i løpet av måneden. For min egen del så vil papirutgaven ikke bli åpnet når den kommer i postkassa. Tidligere utgaver ligger også tilgjengelig på DIS-Norges nettsider. Med et så flott tilbud fra DIS-Norge og en del av lokallagene er gamle papirutgaver kastet for lenge siden. Nå håper jeg også at Slekt og Data tar skrittet og begrenser utsendingen av papirutgaven radikalt. Betydelig kostnader kan derved bli spart og medlemskontingenten holdes på et lavt nivå som nå. En forening som ønsker å ha fokus på databehandling bør også ligge i forkant på dette området. Reduserte kostnader er med på å holde både medlemskontingent og terskelen for å bli medlem i foreningen lavest mulig. Det trengs nå som det er flere indikasjoner på at aktiviteten blant slektsforskere er avtakende.

tirsdag 29. september 2009

Over 40 000 visninger

Den 3. desember 2005 ble tråden "DNA og slektsforskning" startet på Slektsforum. Nå, nesten fire år senere, har denne tråden oppnådd mer enn 40 000 visninger og 117 innlegg. Antallet visninger er det tredje høyeste antall på Slektsforum. Rekorden har emne Ole Olsen Sukkestad og Trine Birgitte Olsen med over 61 200 visninger og hele 712 innlegg. Nest høyest er emne Schjelderup med over 43 900 visninger og 157 innlegg. At DNA og slektsforskning leses av relativt mange på Slektsforum indikerer at det er relativt stor interesse for temaet som nå også har fått sitt eget forum der. Aktiviteten på dette forumet har derimot vært heller laber til nå. Vi får se om vi kan få gjort noe med dette. Tråden "Ti tips om DNA og slektsforskning" er startet. Kanskje det kan være med på å øke aktiviteten. Nå har du muligheten til å påvirke innholdet av en "Ti tips om DNA og slektsforskning".

fredag 18. september 2009

Slektsforum på stø kurs III

Tidligere har både Viggo og jeg skrevet om den positive utviklingen når det gjelder registrerte nye brukere på Slektsforum. Denne utviklingen ser fortsatt ut til å holde en stø kurs. I forhold til i fjor ble det en pen økning spesielt i andre kvartal i år. Nå står vi foran en ny aktiv sesong i fjerde kvartal og det blir spennende å se om dette kvartalet blir minst like bra som i fjor. For øyeblikket ligger 2009 an til å bli et nytt rekordår med ca. 2150 nye registrerte brukere.

tirsdag 15. september 2009

Enkle Australia tips

Today hadde nylig et innslag om enkle tips innen slektsforskning i Australia. De har både en artikkel og et videoinnslag om temaet. Det er ikke så ofte man kommer over slike oversikter fra "down under". Denne gangen er det Heather Garnsey i Society of Australian Genealogists (SAG) som blir intervjuvet. Hun har også vært medforfatter av boka "Tracing your family history online for dummies" utgitt av SAG.

mandag 17. august 2009

DNA løste slektsforsker spørsmål

Jeg har tidligere skrevet om den meget aktive ISOGG foreningen for de som er interessert i genetisk genealogi. Dette er en forening som også i aller høyeste grad var til stede på 2009 Southern California Genealogy Jamboree. I denne videoen kan du få et innblikk i hvordan Dick Eastman fikk hjelp i sin slektsforskning ved å benytte DNA.

mandag 13. juli 2009

Dear Myrtle og Dick

I slutten av juni ble 2009 Southern California Genealogy Jamboree avholdt og arrangementet samlet også svært mange av de beste slektsbloggerne i USA. Jeg har tidligere vist til et intervju med Randy Seaver. I videoen nedenfor, som er hentet fra Roots TV, kan du se en samtale mellom to andre meget kjente slektsbloggere, DearMyrtle og Dick Eastman. Begge to har drevet med slektsblogging på høyt nivå i mange år.

tirsdag 7. juli 2009

Randy Seaver Live

I tidligere blogginnlegg har jeg nevnt den store slektsbloggren Randy Seaver. Hans Genea-Musings blogg er blant de aller mest populære i USA og gir Dick Eastman god konkurranse om å være den mest leste. Nå har du også anledningen til å se et intervju med Randy. Klikk deg inn på GenealogyGems eller på bildet til venstre.

mandag 6. juli 2009

Søkbare aviser i New Zealand

National Library of New Zealand har nå lagt til sju aviser i sin stabel av 1,3 millioner sider av digitaliserte aviser på sine Papers Past nettside. Samlingen inneholder nå 52 forskjellige aviser fra perioden fra 1839 til 1932. Dette er et ypperlig verktøy for å finne informasjon.

Søk på henholdsvis Norsewood, Norwegian, Norwegian Ship og Hovding gir henholdsvis 31486, 22950, 344 og 39 treff så dette er åpenbart noe som kan være til stor nytte i arbeidet med norsk utvandring til New Zealand.

Bildet viser notisen som stod i avisa Southland Times, 2. desember 1873, etter av Høvding hadde ankommet med sin andre og siste skipslast med emigranter fra Norge.

søndag 14. juni 2009

Overraskelse

Det begynte å nærme seg fem måneder siden siste innlegg på slekt.no. Det er da man lett begynner å frykte at denne pionerbloggen innen slektsforskning har lagt inn årene. Men så ligger det plutselig tre nye innlegg der datert i løpet av den siste måneden. Det er alltid flotte innlegg på slekt.no, men det er synd at det går så lang tid mellom hver gang de legges ut. Det blir litt krevende å følge med når man må vente i omtrent 5 måneder mellom hver gang man finner nye innlegg der. Jeg har tidligere omtalt en lignende hendelse i min blogg, men det er heldigvis ganske lenge siden. Det vil være et stort tap dersom slekt.no legger inn årene da den skiller seg ut fra andre norske slektsblogger.

Riktig nok har slekt.no en kontinuerlig oppdatering av "Slektsgranskning i norske medier:" som gir en god oversikt for de som er interessert i den slags. Men de fleste slektsforskere ønsker seg nok noe mer for å stikke innom slekt.no ofte.

fredag 12. juni 2009

Personvern viktig for mange

Tidligere denne uka la Enrio ut fødselsdatoen sammen med navn og adresse og telefonnummer i sin søkbare telefonkatalog på internett. Dette skapte umiddelbart reaksjoner blant mange og aksjoner ble startet på Facebook og Twitter. Etter to dager var presset fra misfornøyde brukere så stort at Enrio valgt å trekke tilbake sin nye og omstridte tjeneste.

Hva har så dette med slektsforskning å gjøre? Jo, personvern står meget sentralt for slektsforskere selv om vi for det meste av tiden er opptatt av å samle opplysninger om døde personer. Mange samler også opplysninger om nålevende og noen ganger havner dessverre denslags på internett. Kanskje ofte ganske så uskyldig som en enkeltstående opplysning som også ligger innenfor rammen som Datatilsynet aksepterer. Men kombinert med mange andre tilgjengelige opplysninger kan dette føre til åpenbart misbruk. En god og enkel regel for slektsforskere er derfor aldri å presentere opplysninger om nålevende personer.

Også slektsforskerforeninger bør følge denne ukompliserte regelen siden folk er meget opptatt av personvern. Da vil i alle fall terskelen for å få nye medlemmer bli lavest mulig på dette området.

mandag 8. juni 2009

Begynnelsen på noe stort

Bokhylla.no prosjektet er ingen nyhet lengre, men dette er i aller høyeste grad begynnelsen på noe stort for slektsforskere og alle andre som er interessert i norsk litteratur.

Bokhylla.no er en tjeneste i NBdigital. Ved åpningen inneholdt bokhylla rundt 12 000 rettighetsbelagte bøker i fulltekst tilgjengelig på internett, i tillegg til bøker som er falt i det fri. Ca. 50 000 bøker som ble utgitt i 1690-, 1790-, 1890- og 1990-årene skal i løpet av de neste to årene gjøres tilgjengelig. Bokhylla gjør på den måten tilgjengelig det meste av norsk bokproduksjon fra fire tiår ved slutten av hvert sitt hundreår. Når alle hyller i Bokhylla er fylt, vil det finnes 10 000 000 søkbare boksider i tjenesten.

Nasjonalbiblioteket har digitalisert rundt 100 000 bøker for bevaring de siste to årene. Den fysiske boksamlinga består av 450 000 titler, og alt skal digitaliseres. Ja, noen år tar det nok før alt dette materiale er tilgjengelig, men settes det inn betydelige ressurser så blir det neppe så veldig lenge å vente.

mandag 25. mai 2009

Er toppen nådd?

En forenings oppslutning er som oftest en meget god indikator på om foreningen er på rett vei. Samtidig er det svært krevende å opprettholde vekst over veldig lang tid. Noen ganger kan det være eksterne forhold som er avgjørende, men foreningens ledelse har også stor innvirkning på utviklingen. De to store slektsforskerforeningene i Norge, DIS-Norge og NSF, har opplevd vekst som har avtatt i det siste. For slektsforskerforeninger, som ønsker at flest mulig skal interessere seg for slektsforskning, bør økt oppslutning ha topp prioritet.

NSF nevner i sin årsrapport at antallet medlemmer nå har avtatt så der har toppen alt vært nådd.

Netto medlemstilvekst for DIS-Norge i 2008 har ikke fått noen stor oppmerksomhet i de fora jeg følger så den var kanskje ikke så oppløftene. I de siste årene har tilveksten vært omkring 300 medlemmer eller ca. 3-4 %. På bloggen til DIS-Norges leder er det nevnt at det skal kalles inn til ekstraordinært landsmøte til høsten for å øke kontingenten. Dette vil medføre en enda høyere terskel for at folk skal finne veien til foreningen og vil ikke øke tilstrømningen. Siden medlemstilveksten allerede kun er på et par prosent så er det meget sannsynlig at medlemstilveksten vil bli negativ de neste årene. Det ser derfor ut til at slektsforskerforeningene i Norge ikke lengre klarer å nå det som bør være deres hovedmål. Det er tid for forandring og fornyelse.


Det finnes også andre indikatorer på at interessen for slektsforskning er nær toppen. Slektsforskerbasen hadde flest nye brukere i 2007, mens
Slektsforum opplever kun en liten økning i antall nye brukere i år forhold til i fjor.

tirsdag 5. mai 2009

Megahjelperne på Slektsforum holder koken

Det er nå over et år siden jeg laget den første oversikten over disse meget flinke og ivrige megahjelperne på Slektsforum. Fire av fem er de samme som sist og har også samme plassering. Ny på lista og inn på fjerdeplass er Else B. Rustad. Fem meget kunnskapsrike og erfarne kvinner på topp! Brukerne av Slektsforum er veldig heldige som har er en slik enorm ressurs som disse megahjelperne representerer.

For et år siden lurte jeg på hvorfor fire av fem på topp var kvinner. Nå har de overtatt totalt og det ser ut til å forbli slik i lang tid fremover. Årsaken har jeg fortsatt ingen forklaring på, men det har kanskje du.

søndag 3. mai 2009

Mine 10 favoritt slektsforskning nettsteder

Her følger min topp 10 liste for slektsforskning: 

1. Slektsforum - forumet hvor slektsforskeren får hjelp
2. Digitalarkivets søkbare databaser og skannede kirkebøker - stedet hvor man finner slektsforskerdata
3. DIS-Norge Genealogiske Ressurser - gir deg oversikt over hva som finnes på nett
4. BrittN's slektsblogg - slektsbloggen med lokalhistoriske opplysninger fra området hvor jeg har noen av mine slektsrøtter
5. DISchat
- stedet hvor du umiddelbart kan få god hjelp av ivrige slektsforskere til å komme videre
6. FamilySearch
- den store databasen som kan gi deg tips om hvor opplysninger finnes, men husk å sjekk dataene 

7. Eastman's Online Genealogy Newsletter - bloggen som holder deg oppdatert om hva som skjer på slektsforskerfronten i Amerika
8. New Zealand-L - E-post listen for de som er interessert i New Zealand slektsforskning
9. Genetic Genealogist - bloggen som omtaler det viktigste innen DNA og slektsforskning
10. Brukarforum - fortsatt slektsforskerforum #1

Selvsagt kunne denne listen ha blitt veldig mye lengre, men å velge min topp 10 viste seg å være ganske vanskelig. Prøv selv, hvordan ser din liste ut?

En veldig god #11. Roots Televison - slapp av med litt underholdning, inspirasjon og læring

lørdag 2. mai 2009

Slektsforum blir stadig bedre II

For vel et år siden skrev jeg om at aktiviteten på Slektsforum viste en fin utvikling i antall omtalte tema pr. døgn sammenliknet med Brukarforumet. Da viste den lineære trendlinjen at aktiviteten på Slektsforum og Brukarforumet vil bli like stor rundt midten 2010. Som figuren til venstre viser så har dette utviklet seg i positiv retning for Slektsforum og nå viser trendlinjen at disse to fora vil være omtrent like aktive ved kommende årsskifte. Allerede i første kvartal i år har aktiviteten på Slektsforum i lengre perioder vært høyere enn på Brukarforumet, men da DISerne er mindre aktive enn Brukarforumets brukere når lufttemperaturen ute stiger så vil ikke dette vedvare i de neste månedene. Så man må nok vente til 2010 før Slektsforum har vedvarende høyest aktivitet i antall tema pr. døgn.

Selv om aktiviteten i antall omtalte tema går i riktig retning på Slektsforum så ligget antallet nye tema som blir tatt opp der fortsatt ca. 5 år etter hva Digitalarkivets forskjellige fora generer. Dette får bli et tema ved en senere anledning.

mandag 13. april 2009

Journal of the New Zealand Society of Genealogists Inc.

Da jeg er medlem i et par nasjonale slektsforskerforeninger og mottar deres medlemsblad har jeg også hatt anledning til å følge utviklingen av disse bladene. De siste par årene er det spesielt bladenes layout som har gjennomgått den største forandringen. Et godt eksempel på dette er medlemsbladet til New Zealand Society of Genealogists som ble omtalt her på min blogg for vel et år siden. På den tid var dette medlemsbladet en heller grå sak med et forsidebilde i god gammeldags bruntone og et innhold ellers i svart og hvitt. Forsiden til årets første utgave er avbildet til venstre og reflekterer også en flott og fargerik layout i resten av bladet. Ja, her har selv Diskulogen som har vært ledende den siste tiden blitt klart forbigått. The New Zealand Genealogist er nå vel på høyde med det profesjonelle slektsforskerbladet Family Tree Magazine. Med god layout blir det ekstra hyggelig å lese bladet.

I årets andre utgave av medlemsbladet skrev redaktøren Richard Stedman under tittelen

A change for the better

The most important thing for me in this issue is to thank the hundreds of members who have written to me to say how much they like the new format of The New Zealand Genealogist.

Your messages have been unanimously in favour of the new style, and have come from regional meetings, emails and letters, the members' list, as well as in persons. I am overwhelmed by the support you have shown, which has justified the decision to make changes...

Jeg gleder meg alt til neste utgave som det er seks av i året.

søndag 29. mars 2009

New Zealand fødte, døde og ekteskap søkbare på nett

Ja, det skjer også store fremskritt for slektsforskere som forsker på den andre siden av kloden. Opp til nå har det gjerne vært New Zealand Society of Genealogists som har gjort materiale søkbart på CDer. Nå har myndighetene lagt et betydelig materiale søkbart på nettsiden Birth, Death and Marriage Historical Records.

Dataene er begrenset i henhold til deres nye personvern lov ved at fødsler må være eldre enn 100 år, dødfødte 50 år, ekteskap 80 år, dødsfall mer enn 50 år eller hvor den avdøde var født mer enn 80 år siden. Når du tror du har funnet kilden du er ute etter kan du bestille en kopi for NZ$26.00. Dersom du er gitt et valg mellom et sertifikat og computer utskrift bør du velge computer utskrift da det er en fotokopi og inneholder mer informasjon.

Et problem med denne databasen er at en del navn er feil skrevet i forbindelse med transkribering. Så vær forbredt på å prøve en del navnevarianter og kanskje gjøre noen bomkjøp av utskrifter.

søndag 8. mars 2009

Scandinavian Festival i Auckland

I perioden 27. til 29. mars 2009 arrangeres Scandinavian Festival i Auckland, New Zealand. Dette er den 14. gangen en slik festival arrangeres. Programmet for festivalen er omfattende og inneholder selvsagt også litt slektsforskning. Prøver for tiden å få kontakt med de som skal ta seg av slektsforskningen slik at de blir oppmerksom på DIS-Norges Slektsforum eget forum for dette område. Er du på disse kanter så bør du selvsagt stikke innom og få en fin opplevelse. Synd det så langt å dra! Håper å få anledning til å være med på et tilsvarende arrangement en gang i fremtiden.

søndag 15. februar 2009

Tilstrømningen til Slektsforskerbasen har avtatt

Slektsforskerbasen er et meget flott verktøy for slektsforskere som drives av DIS-Norge. Over 12 500 slektsforskere har registrert seg i denne databasen til nå. Tilstrømningen nådde toppen i 2007 med over 2000 nye registrerte brukere det året. I 2008 var tilstrømningen litt lavere og denne trenden har fortsatt så langt i 2009. En naturlig forklaring på dette kan være at det nå er mest de som relativt nylig har begynt med slektsforskning som registrer seg. Dersom dette er tilfelle så er det kanskje flere tusen nordmenn som begynner med slektsforskning hvert år.

lørdag 7. februar 2009

"Norsk" slektsblogg i New Zealand

Norsewood er det mest norske stedet i New Zealand da en stor del av emigrantene som seilte fra Christiania til Napier med Høvding i 1872 og 1873 slo seg ned der. Pip som driver Norsewood Cemetery Project har nå også startet opp en blogg for å samle opplysninger om gamle bilder fra dette området. Dette er et meget prisverdig tiltak og vi får håpe at mange som har interesse for norsk utvandring til New Zealand finner veien til hennes blogg, Historic Norsewood Photographs. Stikk innom du også, kanskje drar du kjensel på noen som er avbildet.

torsdag 29. januar 2009

En epoke er over

Ved flytting blir man nødt til å ta noen valg og det kan være det puffet som trengs noen ganger.

Telefon var en naturlig gjenstand i huset da jeg vokste opp. Kun da vi flyttet til Aberdeen i 1979 og da vi kjøpte egen bolig i 1981 var det mange måneders ventetid på å få installert telefon. På 90-tallet kom mobiltelefonen slik vi kjenner den i dag. Den har tatt over mer og mer. Da vi flyttet igjen ved siste årsskifte var det ikke lengre noen grunn til å beholde det som vi dag omtaler som fasttelefon. Abonnementet ble sagt opp. Ja, en epoke er over.

mandag 19. januar 2009

"Your Blog is Fabulous" Award

Denne gangen var det Bendichte med sin blogg Old Memories Scraps & Familiy som sendte meg denne hyggelige hilsenen. Tusen takk!

Reglene for denne flotte awarden er som følger:
1. Put a link on your blog from whom you got it.
2. Give it to 5 new blogs (which in their turn have to give it to 5 new blogs).
3. Put a link on your blog to those blogs you give it to.
4. Give the blogs you give the award to a note that you have given them this award.
5. Write 5 things you are addicted to

Jeg sender denne videre til:
Ord fra DIS-Norges leder
Tid & rom
Slektsbloggen til Per-Olav
Min digitale verden
PetterS - Slektsblogg
Slekt og slikt!

Og her kommer de 5 ting som jeg er avhengig av:
1. Familien
2. Mat og drikke (kaffe...)
3. Formula 1
4. DIS og slektsforskning
5. PC

Så får vi se hvor mange som sender denne stafettpinnen videre.

søndag 11. januar 2009

Slektsforum på stø kurs II

På førstkommende mandag passerer Slektsforum trolig 9000 registrerte brukere. Kanskje ikke noen milepel i seg selv da det kun er et tall, men det sier litt om interessen for dette forumet. Slektsforum startet opp i 2004 og det som har kjennetegnet forumets utvikling så langt er en stø positiv tendens på flere områder. Jeg har ikke detaljerte data på nye brukere de første årene, men tendens var også positiv da. Figuren til venstre viser utviklingen gjennom året for årene 2007 og 2008 og den er meget lik for hvert år. Kun i siste halvdel av 2008 var det et positivt avvik i forhold til 2007. Så får vi se om denne utviklingen holder seg i 2009. Figuren viser også at tilstrømningen av nye brukere er størst i første kvartal og i november. Er det jula og Slektsforskerdagen som inspirerer folk til å begynne med slektsforskning og som resulterer i nye brukere på Slektsforum.

Når det gjelder aktiviteten på Slektsforum så er også den fortsatt økende, men det kommer jeg tilbake til ved en senere anledning.

lørdag 3. januar 2009

Rik onkel i Amerika?

Er du en av de mange som har lest sol.no sin annonse i Dagbladets nettutgave og klikket deg fram til denne bloggen? Takker sol.no og deg for at du fant veien, men det kreves nok enda mer for å kunne finne din onkel i Amerika. Klikk deg videre til DIS-Norges sine sider og prøv deg med en etterlysning på DIS-Norges Slektsforum for Amerika emigrasjon. DIS er foreningen som gjør slektsforskning enklere. Der er det hjelp å få der!

Sender også en takk til slektsforskerkompis Laila som fant ut at det var Dagbladet som var kilden til den store økningen i besøkende på en del slektsblogger de siste dagene. Laila har også mange gode tips om hvordan du kan finne din "rike" onkel i Amerika i sin blogg Slekt og slikt! Dersom du tror at han kanskje dro til New Zealand i stedet kan kanskje jeg hjelpe deg, men også i det tilfellet er den beste veien til hjelp en etterlysning på DIS-Norges Slektsforum.


sol.no fortjener også en takk for sin nettside med lenker til våre blogger, men som Laila skriver er ikke alle lenker der like aktuelle. Det viktigste er at du finner veien til slektsforskernes Slektsforum, der er det nesten alltid hjelp å få.