test

lørdag 31. august 2019

Solumslekt overføres til WikiTree

Det er nok svært mange av oss som har hatt stor glede og nytte av å bruke nettstedet Solumslekt som nå er lagt ned. Det skjedde tidligere i år. Solumslekt, var et flott bidrag til lokal- og slektshistorie i Skien/Porsgrunn området. Nettstedet var drevet av Leif Biberg Kristensen og var kjent for å være omfattende og av høy kvalitet. Han fikk allerede i 2009 Grenland Ættehistorielag sin hederspris for sitt arbeide.

Han skriver på den nedlagte nettsiden: "Den tidligere databasen på Solumslekt blir videreført på WikiTree. Dette er et manuelt arbeid som vil ta flere år. De som vil følge utviklingen kan besøke min side på WikiTree: Leif Biberg Kristensen og klikke på lenka Leif Biberg's contributions. På samme sted finnes mulighet til å sende meg en personlig melding."

Det finnes også en annen WikiTree nettside som viser oversiktlig informasjon om Solumslekt. 

Leif Biberg Kristensen er en av relativt få norske som er meget aktivt med i det frivillig og gratis drevne nettstedet WikiTree som startet opp i 2008. WikiTree har nå 21,2 mill. profiler med bidrag fra 0,6 mill. slektsforsker fra hele verden. Det er et "ett slektstre database" på linje med tilsvarende slektstre på FamilySearch og Geni. Det er drevet av entusiastiske slektsforskere som arbeider sterkt for at informasjonen skal være godt kildebelagt i motsetning til en del andre nettsteder. Dette reduserer brukervennligheten noe og det kreves litt for å komme i gang. Man kan laste opp GEDCOM filer, men det er en meget tidkrevende prosess da hver enkelt person må godkjennes for å bli lagt til databasen. Dette reflekteres trolig også når det nevnes at det vil ta flere år å legge Solumslekt databasen over på WikiTree. Så får vi håpe at det går fortere enn forventet til hele Solumslekt er tilgjengelig igjen, for den savnes allerede.

onsdag 28. august 2019

Endelig nye norske kilder på FamilySearch

FamilySearch er et flott og effektiv verktøy med mange kilder fra hele verden. I tillegg er det gratis å bruke. 

Som vist i oversikten nedenfor går det gjerne mange år mellom hver gang FamilySearch legger ut nytt søkbart materiale for Norge, men nå har det skjedd. Denne gangen er det skiftemateriale for perioden 1640-1903.

Kilde                                                    Registeringer         Sist oppdatert
BillionGraves Index                                      50,484             Jun 27, 2019
Find A Grave Index                                      83,251               Jun 7, 2019
Norway Baptisms, 1634-1927                  7,637,916             Mar 11, 2012
Norway Burials, 1666-1927                         747,213             Feb 26, 2013
Norway Census, 1875                                 333,541             Dec 11, 2012
Norway Marriages, 1660-1926                  1,915,705             Mar 21, 2012
Norway, Probate Index Cards, 1640-1903     291,424            Aug 23, 2019

Så langt er det kun 10% av skiftematerialet som er søkbart og det er materiale fra Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Oppland, Østfold, Rogaland, Telemark, Vest-Agder og Vestfold. Det er supert at FamilySearch nå legger ut nytt materiale for Norge. En svakhet er at man ikke får enkel tilgang til en kopi av original dokumentet. Da må man på et family history center eller et FamilySearch affiliate library. Man bør alltid sjekke transkribert materiale både for mulige feil og opplysninger som kanskje ikke er blitt med i transkriberingen.

lørdag 24. august 2019

En viktig kilde er borte

Allerede i 2012 fantes nettsiden birthday.no hvor man kunne finne fødselsdato for mange, men ikke alle nålevende personer i Norge. Nettsiden var en del av den svenske birthday.se søkesiden. For nye og gjerne unge slektsforskere var dette en viktig kilde for å finne opplysninger om nålevende. Mange mente nok at nettsiden burde ha vært stengt pga. manglende personvern da kombinasjonen av opplysninger var ganske omfattende. Siden mai i år har det ikke vært mulig å gjøre søk på nordmenn på denne nettsiden og det ser ut til at den norske versjonen er lagt ned. Noen vil nok synes at dette er synd, men disse opplysningene kan også misbrukes i kriminell virksomhet. Vi får nok greie oss uten denne kilden og glede oss over at personvernet er blitt litt styrket i denne omgang. Ikke all slektsforskning blir lettere med tiden.

Men heldigvis finnes det et alternativ hvor man kan finne fødselsdato på personer i perioden 2001-2009. Avisen Sagat i Lakselv har søkbare skattelister for årene 2001, 2006, 2007, 2008 og 2009. Riktig nok er dette en betalingstjeneste hvor det billigste alternativet er kr 30 for 24 timer og det er vel overkommelig.

lørdag 17. august 2019

Enda et nytt forum

Tidlig i juli 2019 etablerte Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) et Facebook forum for etterlysninger. Dette er ikke det første slektsforsker forumet foreningen har startet. Allerede i 2012 ble deres NSF-forum etablert men har hatt liten aktivitet. Deres mest aktive forum har vært middelalder forumet hvor det siste innlegget i skrivende stund er datert i juni uten noen respons. Med andre ord har ikke deres NSF-forum vært noen suksess. Da er det ikke rart at man prøver nye plattformer for å være en aktiv forening. Den nye Facebook gruppen "Norsk Slektshistorisk Forenings Forum" er et sted hvor slektsforskere kan be om hjelp og få hjelp. Antallet medlemmer i gruppen økte raskt og nådde rundt 1100 allerede før slutten av juli. Antallet emner som ble diskutert var også på et bra nivå i begynnelsen. Etter vel 1-1/2 måned   har derimot aktiviteten avtatt og antallet emner som daglig blir omtalt er nå kritisk lavt, kun 1-2. Til sammenligning hadde det mest aktive slektsforskerforumet i Norge, Facebook gruppen "Vi som driver slektsforskning", 22 emner daglig i juli 2019. 

Nei, vi trenger ikke flere Facebook grupper om slektsforskning i Norge. Tvert imot, det optimale er å ha færrest mulig fora som slektsforskere kan konsentrere seg om og opprettholde en høy aktivitet.
-->