test

lørdag 24. august 2019

En viktig kilde er borte

Allerede i 2012 fantes nettsiden birthday.no hvor man kunne finne fødselsdato for mange, men ikke alle nålevende personer i Norge. Nettsiden var en del av den svenske birthday.se søkesiden. For nye og gjerne unge slektsforskere var dette en viktig kilde for å finne opplysninger om nålevende. Mange mente nok at nettsiden burde ha vært stengt pga. manglende personvern da kombinasjonen av opplysninger var ganske omfattende. Siden mai i år har det ikke vært mulig å gjøre søk på nordmenn på denne nettsiden og det ser ut til at den norske versjonen er lagt ned. Noen vil nok synes at dette er synd, men disse opplysningene kan også misbrukes i kriminell virksomhet. Vi får nok greie oss uten denne kilden og glede oss over at personvernet er blitt litt styrket i denne omgang. Ikke all slektsforskning blir lettere med tiden.

Men heldigvis finnes det et alternativ hvor man kan finne fødselsdato på personer i perioden 2001-2009. Avisen Sagat i Lakselv har søkbare skattelister for årene 2001, 2006, 2007, 2008 og 2009. Riktig nok er dette en betalingstjeneste hvor det billigste alternativet er kr 30 for 24 timer og det er vel overkommelig.

2 kommentarer:

Ingmar sa...

Det vart vel skrevet ein annan plass tidligere i sommer at årsaka til nedlegginga var lite bruk av tjenesta i Norge, men at ein ny oppstart kunne vurderast om det kom tilstrekklige tilbakemeldinger om dette.

Eg lurer på om ikkje denne diskusjonen foregjekk på DABF

Vidar Øverlie sa...

Hei Ingmar, mange takk for kommentaren. Jeg har ikke registrert at de vurderer en ny oppstart for Norge, men det kan godt være mulig. Vi får se om det skjer noe.