torsdag 4. april 2024

Den nye at-DNA normalen


I oktober 2023 opplevde 23andMe et betydelig datainnbrudd som innebar uautorisert tilgang til en stor mengde brukerinformasjon med hovedfokus på asjkenasiske jøder og etnisk kinesiske brukere. Hendelse vekket bekymring blant de ledende DNA-testfirmaer. Dette førte til umiddelbare tiltak for å styrke datasikkerheten, inkludert en midlertidig stans i muligheten for brukere til å laste ned sin egen DNA-informasjon for å dele den med andre testtjenester. Dette ble omtalt i et tidligere blogginnlegg.  

I tiden etter innbruddet har bransjen tatt flere skritt for å styrke brukersikkerheten, blant annet ved å innføre tofaktorautentisering hos Ancestry, MyHeritage og 23andMe. Disse endringene har gradvis gjenopprettet tilliten til disse tjenestene og bidratt til en ny normal for hvordan DNA-data håndteres. 

Gradvis har også mulighetene til å overføre DNA-data blitt delvis gjenopprettet. Nylig ble det også mulig å laste ned DNA-data fra 23andMe igjen, noe som markerer et steg mot å gjenopprette tidligere funksjonalitet. 

Imidlertid er det fortsatt en tjeneste som ikke ser ut til å komme tilbake i nær fremtid: muligheten til å laste ned alle DNA-treff segment data fra MyHeritage. Denne funksjonen var spesielt verdsatt for å enkelt overføre store mengder DNA-treff segment data til DNA Painter, et verktøy som kan benyttes for presentasjon av DNA-segment informasjon på kromosomnivå. Riktig nok så er det lite trolig at MyHeritage vil gjenopprette muligheten til å laste ned alle DNA-treff segment data som tidligere. Dette representerer en betydelig endring i hvordan brukere kan utnytte sine egne og andres genetiske data. For å gi et klarere bilde av de nåværende mulighetene for dataoverføring innen DNA-testing, illustrerer figuren over tilgjengelige alternativer og begrensninger.

Denne utviklingen reflekterer en viktig balanse mellom brukervennlighet og datasikkerhet innen genetisk testing og slektsforskning. Det understreker betydningen av å beskytte personlig informasjon i en tid hvor digitale trusler stadig er til stede, samtidig som det opprettholdes en viss grad av fleksibilitet for brukerne til å utforske sin genetiske arv.

2 kommentarer:

Rolf B. Holte sa...

Snakket med Ran Snir på Rootstech om dette og slik jeg har forstått dette er nedlasting av alle er borte for alltid og de jobber med nye muligheter med begrensede utvalg i en eller annen form

Vidar Øverlie sa...

Ja, vi får håpe det kan komme noe som er bedre enn nedlasting av kun enkle treff eller at de utvider sin egen kromosomleser til mer enn 7 treff.