lørdag 29. juni 2024

Ancestry Pro Tools DNA verktøy


Min "venn" ChatGPT har skrevet følgende sammendrag om det nye DNA verktøyet på Ancestry:

Ancestry har nylig introdusert Pro Tools, som gir brukere muligheten til å se hvor mye DNA deres matcher deler med hverandre. Dette er en oppdatering som har skapt betydelig interesse blant DNA-entusiaster og slektsforskere, spesielt fordi det tidligere ikke var mulig å få denne informasjonen direkte fra Ancestry.

Jonny Perl, forfatter av "Ancestry Pro Tools matches of matches: my experience so far," delte sine første inntrykk av funksjonen etter at den ble tilgjengelig for ham sent på kvelden den 24. juni 2024. Han bemerket at Pro Tools ikke er tilgjengelig globalt enda, men at det er tilgjengelig i Storbritannia der han er basert. Den nye funksjonen tillater brukere å se hvordan deres DNA-matcher er relatert til hverandre, noe som tidligere kun var tilgjengelig på plattformer som 23andMe og MyHeritage. Det er imidlertid en ekstra kostnad for å få tilgang til denne funksjonaliteten.

Enhanced Shared Matches er spesielt verdifull fordi den gir mulighet til å identifisere og undersøke mindre DNA-matcher som tidligere ikke var synlige. Jonny Perl påpeker at dette har åpnet opp for nye forskningsmuligheter ved å tillate ham å koble sammen matcher med gode slektstrær på en måte som ikke var mulig tidligere. Han uttrykker spesiell interesse for små matcher mellom 7-19cM, som nå er synlige takket være Pro Tools.

Artikkelen av Angie Bush, "Pro Tools Enhanced DNA Shared Matches," gir et profesjonelt perspektiv på hvordan den nye funksjonen kan brukes til å identifisere ukjente forfedre eller bekrefte slektstrær. Hun deler konkrete eksempler på hvordan hun har brukt forbedrede delte matcher til å løse slektsmysterier og etablere forbindelser mellom matcher uten tilknyttede slektstrær.

Videre belyser artikkelen "Ancestry’s ProTools – See How Much DNA Your Matches Share and Their Relationship to Each Other" hvordan Pro Tools abonnerende brukere nå kan se detaljert informasjon om deres DNA-matcher, inkludert estimerte slektskapsforhold og delte cMs. Dette gir muligheter for å identifisere felles forfedre og styrker slektsforskningsevnen betydelig.

En viktig observasjon fra "My Take on Ancestry ProTools" peker på bekymringer rundt personvern og tilgjengeligheten av informasjon om nære slektninger som kan være synlig for andre Pro Tools brukere uten deres kunnskap eller samtykke.

Samlet sett introduserer Ancestry Pro Tools en rekke verktøy og funksjoner som forbedrer brukernes evne til å analysere og forstå deres DNA-matcher mer grundig. Til tross for noen bekymringer rundt personvern og tilgjengeligheten av funksjoner, ser det ut til at Pro Tools har potensial til å revolusjonere hvordan slektsforskning utføres på Ancestry-plattformen.

Dette sammendraget oppsummerer hovedpunktene fra de nevnte artiklene, og reflekterer hvordan Pro Tools tilbyr nye verktøy og muligheter for slektsforskere som ønsker å utvide sin DNA-baserte forskning på Ancestry.

Referanser

  1. Perl, Jonny. "Ancestry Pro Tools matches of matches: my experience so far." June 26, 2024. Tilgjengelig fra: https://www.yourdnaguide.com/ancestry-pro-tools-matches-of-matches-my-experience-so-far
  2. Bush, Angie. "Pro Tools Enhanced DNA Shared Matches." Ancestry News, June 20, 2024. Tilgjengelig fra: https://www.ancestry.com/corporate/newsroom/press-releases/pro-tools-enhanced-dna-shared-matches
  3. "Ancestry’s ProTools – See How Much DNA Your Matches Share and Their Relationship to Each Other." June 22, 2024. Tilgjengelig fra: https://www.ancestry.com/cs/dna/pro-tools
  4. "My Take on Ancestry ProTools." June 29, 2024. Tilgjengelig fra: https://segmentology.org/2024/06/29/my-take-on-ancestry-protools/

Ingen kommentarer: