test

lørdag 29. desember 2007

Slektsforskning i New Zealand

Siden jeg har bodd noen år i New Zealand og besøkt landet flere ganger har dette vært med på å gi meg en interesse for slektsforskning i dette landet på andre siden av kloden. Selvsagt er det da slektsforskning i forbindelse med nordmenn som utvandret til landet som har vært mitt interessefelt. Dette vil jeg komme tilbake til ved en senere anledning. I New Zealand finnes det en meget aktiv forening for slektsforskere, New Zealand Society of Genealogists (NZSG). Foreningen har mange lokale grupper rundt om i landet og har mange likhetstrekk med DIS-Norge. I tillegg har foreningen også mange interessegrupper innen geografiske områder da alle i landet har sine røtter blant innvandrere. Da er det kanskje ikke så rart at slektsforskning er minst like populært der som i Norge. Kanskje benytter ikke NZSG seg like mye av internett i sitt virke som DIS-Norge da den i utgangspunktet var en tradisjonell forening som også eksisterte før datamaskinene gjorde sitt inntog. Foreningen har utført et formidabelt registreringsarbeide som er tilgjengelig for medlemmene på følgende CDer:

  • New Zealand Marriages 1836-1956, med 1,7 millioner navn
  • New Zealand Electoral Roll 1881, med mer enn 121 000 navn
  • New Zealand Burial Locator, med 1 million navn
  • New Zealand WW1 Service Personnel and Reserve Index
  • New Zealand Electoral Roll 1893, med 300 000 navn
  • NZSG Index V4, som inneholder 5,8 millioner registreringer
  • Early Wellington Settlers, med 130 000 registreringer
Jeg har nesten alle disse CDene og gjør gjerne oppslag for de som måtte ønske det.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Don't forget to mention that it was New Zealand where "Lord of the Rings" were shot ;-)

Nice summary, indeed!

Vidar Øverlie sa...

I can't forget that. I was there when it was shot and the Kiwis will probably never forget ;-)